Informacje

MR: w 2018 r. zacznie działać Polska Platforma Przemysłu 4.0.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 maja 2017, 15:15

  • 1
  • Powiększ tekst

Od 2018 r. zacznie działać - powołana ustawą - Polska Platforma Przemysłu 4.0. Będzie to fundacja, która ma wspomagać transformację polskiego przemysłu - jego cyfryzację i robotyzację - zapowiedział w środę resort rozwoju

Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za wspomaganie transformacji rodzimego przemysłu do poziomu określanego jako "Przemysł 4.0", czyli poziomu czwartej rewolucji przemysłowej.

Projekt ustawy został skierowany do kierownictwa Ministerstwa Rozwoju. W czerwcu planowane są konsultacje międzyresortowe oraz publiczne. Resort wyjaśnił, że Platforma, jako fundacja, będzie mogła być finansowana zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Początkowo będą to środki publiczne. Docelowo, znaczące źródło jej zasilania, mają stanowić pieniądze prywatne.

Resort podkreślił, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki, a jej ważnym elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja. Jednym z projektów strategicznych SOR w obszarze "reindustralizacja" jest właśnie "Polska Platforma Przemysłu 4.0.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił w środę podczas Kongresu Impact'17 w Krakowie, że czy tego chcemy czy nie, przemysł 4.0 staje się powoli teraźniejszością.

Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji - powiedział Morawiecki.

Projekt ustawy - jak informuje resort rozwoju - wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym zarówno na poziomie UE (powołanie Platform Przemysłu 4.0. w wielu krajach UE) jak i oczekiwaniom sektora prywatnego w Polsce. Polska Platforma Przemysłu 4.0. będzie wspierać informacyjne, kompetencyjne i technologiczne przedsiębiorstwa, dzięki czemu ma wzrosnąć wzrost globalna konkurencyjność polskiego przemysłu.

Platforma ma być instytucją działającą na styku sektora publicznego i prywatnego. Będzie zrzeszała m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem, będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0 - przede wszystkim wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Jak wynika z informacji resortu, jednym z podstawowych działań Platformy - zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania - będzie integracja rozproszonych działań w jeden system wsparcia. "Konieczne jest ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych technologii oraz know-how oraz uświadamianie przedsiębiorców o konieczności włączenia się w proces transformacji technologicznej" - podkreślił resort rozwoju.

Z badania Smart Industry 2017, które MR przeprowadziło wspólnie z firmą Siemens, wynika, że polskie przedsiębiorstwa są relatywnie zamknięte na informacje z zewnątrz i kooperację a także reaktywne w stosunku do zmian technologicznych. Dlatego potrzebny jest podmiot, który będzie starał się dokonać stopniowego otwarcia firm na absorbcję rozwiązań technologicznych i wesprzeć je w procesie budowania nowych modeli biznesowych.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze