Informacje

W czerwcu wzrósł wskaźnik koniunktury w przemyśle Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 lipca 2017, 11:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) zwiększył się o 0,3 pkt m/m do 3,7 pkt w czerwcu 2017 r. i był wyższy od wartości sprzed roku o 6,9 pkt - podał Instytut.

Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w firmach publicznych. Prywatne odnotowały niewielki spadek jego wartości. Salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia i kondycji finansowej przedsiębiorstw, zwiększyły się. Przedsiębiorstwa mniej optymistycznie oceniają jednak ogólną kondycję gospodarki polskiej. Saldo tego pytania zwiększyło swoją wartość tylko w opinii firm prywatnych. Publiczne informują o spadku wartości salda tego pytania - czytamy w komunikacie.

Według IRG SGH, oczekiwania na nadchodzące miesiące zarówno firm prywatnych, jak i publicznych są mniej optymistyczne niż w maju. W kolejnych miesiącach, ze względu na pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych, należy oczekiwać poprawy koniunktury. Może ono być jednak mniejsze ze względu na okres wakacyjny.

W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów i dóbr inwestycyjnych. W przekroju wg wielkości zatrudnienia poprawa koniunktury miała miejsce w przedsiębiorstwach średnich, zatrudniających od 51 do 250 i od 251 do 500 pracowników. Najwyższą wartość, +6 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw największych, zatrudniających ponad 501 pracowników. W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury miało miejsce w sześciu województwach: największe pogorszenie miało miejsce w województwach podkarpackim i dolnośląskim. Największą poprawę koniunktury odnotowano w województwach pomorskim i opolskim, podał także Instytut.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze