Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł drugi miesiąc z rzędu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 listopada 2023, 10:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w listopadzie wyniósł 159 pkt., co oznacza wzrost drugi miesiąc z rzędu – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w najnowszym raporcie. Zaznaczono w nim, że skala wzrostu była słabsza niż w październiku.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w listopadzie wzrósł do 159 pkt. ze 158,2 pkt. w październiku. Jednak BIEC przyznaje, że skala wzrostu była znacznie słabsza niż przed miesiącem, kiedy to wskaźnik wzrósł o 2,6 punktu, podczas gdy obecnie zaledwie o 0,8 punktu.

O ile w poprzednim miesiącu wzrost wskaźnika spowodowany był przede wszystkim istotnym przyspieszeniem podaży pieniądza oraz wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów, o tyle obecnie trudno wskazać jeden dominujący czynnik. Nastąpiła kumulacja niewielkich pozytywnych zmian w większości składowych. Jednocześnie wskazują one, że spodziewany wzrost aktywności gospodarki oparty będzie głównie o konsumpcję, a to nie ułatwi walki z utrzymującą się ciągle wysoką inflacją” – czytamy w raporcie.

Wskazano w nim, że w listopadzie br. nie zmieniło się znacząco tempo napływu nowych zamówień w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego, a w przypadku zamówień pochodzących od kontrahentów zagranicznych nastąpił nawet niewielki spadek. Na znacznie mniejszą skalę rośnie popyt na trwałe dobra konsumpcyjne. W grupie przedsiębiorstw wytwarzających dobra inwestycyjne i pośrednie nadal obserwujemy pogłębiający się spadek zamówień i brak jakichkolwiek sygnałów o rychłej odbudowie popytu na tego rodzaju dobra.

Z punktu widzenia kształtowania się wielkości produkcji pozytywnym sygnałem jest wyhamowanie tendencji do odkładania się nadmiernej, niesprzedanej produkcji wyrobów gotowych w magazynach firm. Jest to zazwyczaj sygnał odradzania się popytu, co w kolejnych miesiącach przekłada się zwykle na wzrost produkcji przemysłowej” – napisano w raporcie BIEC.

Wskazano w nim, że przedsiębiorstwa sygnalizują niewielką poprawę swej sytuacji finansowej. Dane pochodzą z listopadowych badań koniunktury GUS, czego nie uwzględniają jeszcze dane oparte o sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, obejmujące trzeci kwartał br.

O ile badania ilościowe wskazują na ciągłe pogorszanie się sytuacji finansowej zarówno w ujęciu rocznym, jak i w ujęciu kwartalnym, ze szczególną zapaścią w trzecim kwartale br., o tyle badania koniunktury wskazują, że od sierpnia br. stan finansów w przedsiębiorstwach ulegał powolnej ale systematycznej poprawie. Do poprawy tych ocen przyczyniła się zapewne stabilizacja cen surowców na światowych rynkach, umocnienie złotego oraz konsekwentna polityka racjonalizacji kosztów prowadzona w sektorze prywatnym. Działania te zapewne przełożą się na niewielką poprawę stanu finansów przedsiębiorstw w statystyce ilościowej obejmującej ostatni kwartał br.” – stwierdzono w raporcie BIEC.

Czytaj także: Polacy chcą większych podatków? Tak wynika z badań!

PAP

Powiązane tematy

Komentarze