Informacje

Gł. ekonomista PKO BP Piotr Bujak: wzrost PKB przyspieszy do 4,1 proc. w 2018 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 sierpnia 2017, 13:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska gospodarka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy . W ciągu najbliższych 2 – 3 lat możemy liczyć na solidny wzrost gospodarczy w okolicach 4 proc. - uważa główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak

Naszej gospodarce sprzyja przede wszystkim ożywienie gospodarcze w strefie euro, a także poprawa klimatu inwestycyjnego w kraju i wzrost absorpcji środków unijnych. Szybszy wzrost gospodarczy połączony z poprawą na rynku pracy może doprowadzić do nasilenia presji inflacyjnej. Połączenie szybkiego wzrostu gospodarczego ze wzrostem inflacji to zapowiedź podwyżek stóp procentowych. Szacujemy, ze pierwsze podwyżki stóp będą w IV kwartale 2018 r. o 25 pkt. proc. – zapowiada Bujak z PKOBP.

Zdaniem ekonomistów, narasta też nierównowaga na rynku pracy, a rynek pracy jest mocno przegrzany.

Wizja rynku pracy zarysowana ostatnio przez NBP naszym zdaniem jest zbyt idealistyczna. Według nas, rynek pracy nie jest w równowadze i - jak wskazują dane za VI br. - jest przegrzany. Naszym zdaniem kolejne kwartały przyniosą wzrosty wynagrodzeń - wyższe niż zakładała lipcowa projekcja NBP tj. nominalna dynamika płac przyspieszy na koniec roku do ok. 6% r/r, a w sektorze przedsiębiorstw do ok. 7% r/r. Nastąpi wzrost jednostkowych kosztów pracy. Ryzykiem dla takiej prognozy są czynniki związane z migracją, które mogą spowodować, że rynek pracy może się nieco inaczej zachować niż przewidujemy" - skomentował Bujak.

Domykanie luki popytowej oraz przyspieszenie wzrostu jednostkowych kosztów pracy przełożą się na systematyczny wzrost inflacji bazowej, zdaniem PKO BP.

Inflacja bazowa przekroczy pod koniec roku 1% i 2,5% w II poł. 2018 roku. Ten czynnik oraz utrzymywanie się realnych stóp procentowych poniżej zera i ich wpływ na oszczędności gospodarstw domowych spowoduje zmianę retoryki RPP i może ją skłonić do podwyżek stóp procentowych - powiedział Bujak.

Inflacja CPI według banku do listopada br. pozostanie w umiarkowanym trendzie wzrostowym, a w grudniu i na początku 2018 roku nastąpi wpływ efektu wysokiej bazy, co może ukształtować inflację CPI poniżej 1,5% r/r na początku roku. Bank prognozuje, że inflacja CPI zbliży się trwale do celu NBP w II poł. 2018 roku.

Byłoby dobrze, gdyby zacieśnianie polityki pieniężnej NBP rozpoczął wcześniej i gdyby ten proces przebiegał powoli, by uniknąć wzrostu kosztów obsługi długu zagranicznego i kosztów obsługi długu gospodarstw domowych - ocenił dyrektor w biurze strategii rynkowych Mariusz Adamiak.

Pozycja fiskalna Polski jest lepsza od oczekiwań, zdaniem ekonomistów banku. Prognozują oni, że deficyt fiskalny w 2017 roku pozostanie poniżej 3% PKB - na poziomie 2,4% PKB. Większym wyzwaniem fiskalnym pozostanie rok 2018, choć PKO BP przewiduje 2,6% PKB deficytu.

Mamy świetną sytuację budżetową, ale ryzykiem jest obniżenie koniunktury w gospodarce polskiej oraz możliwe negatywne skutki odpływu na emeryturę osób z uwagi na wejście w życie ustawy o obniżenia wieku emerytalnego do 1 października 2017 r. - deficyt wtedy może napierać w kierunku bliżej 3% PKB" - powiedział Adamiak

Ekonomiści banku uważają, że na wynik budżetu państwa i całego sektora w 2017 roku będzie mieć wpływ skali wzrostu wydatków inwestycyjnych, koszty obniżenia wieku emerytalnego i ewentualnego przesunięcia dochodów/wydatków między 2017/2018 r.

Powiązane tematy

Komentarze