Informacje

BZ WBK: Niskie stopy procentowe skłaniają firmy do szukania alternatywy dla depozytów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 sierpnia 2017, 12:17

  • 2
  • Powiększ tekst

Już 88 proc. średnich i dużych polskich firm jest zainteresowanych pozadepozytowymi rozwiązaniami oszczędnościowo-inwestycyjnymi, wynika z ankiety przeprowadzonej wśród klientów korporacyjnych Banku Zachodniego WBK. 48 proc. zapytanych wskazało, że z innych narzędzi chce korzystać równolegle do depozytów, podczas gdy 40 proc. interesują tylko inne narzędzia

Wśród osób, które deklarują chęć skorzystania z rozwiązań pozadepozytowych, najwięcej (58 proc.) zadeklarowało zainteresowanie lokatą strukturyzowaną. W drugiej kolejności wskazano na strategię inwestycyjną dwuwalutową (50 proc.), w trzeciej - na obligacje (27 proc.). Na fundusze inwestycyjne chętnych było 25 proc. zapytanych, czytamy w komunikacie.

Taka hierarchia pożądanych rozwiązań najprawdopodobniej wynika z krótszego - wynoszącego już od jednego tygodnia - okresu inwestycji dla struktur i strategii inwestycyjnych dwuwalutowych niż w przypadku obligacji czy funduszy. Dla obligacji, w które klient inwestuje samodzielnie, żeby rentowność inwestycji była zbliżona do rentowności standardowego depozytu, ten okres to minimum dwa lata. W przypadku funduszy inwestycyjnych tzw. sugerowany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi sześć miesięcy dla funduszy gotówkowych i pieniężnych oraz dwa lata dla funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych. Krótkie okresy inwestycyjne spełniają oczekiwania firm, które na ogół dążą do jak największej elastyczności w zarządzaniu płynnością i mogą w miarę szybko zamykać transakcje - powiedział Tomasz Górski z Zespołu Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Departamencie Usług Skarbu BZ WBK, cytowany w komunikacie.

Wzbudzający największe zainteresowanie produkt pozadepozytowy, czyli lokata strukturyzowana, daje możliwość osiągnięcia zysku (tzw. premii inwestycyjnej) przewyższającego odsetki ze standardowej lokaty terminowej, a jako produkt oszczędnościowy gwarantuje zwrot kapitału na koniec okresu depozytowego. Rentowność inwestycji uzależniona jest od realizacji założonego przez klienta scenariusza zachowania się danego aktywa na rynkach finansowych (rynku walutowym, akcyjnym, surowcowym czy stopy procentowej), podano również.

Według ekonomistów BZ WBK, na podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) nie można raczej liczyć przed końcówką 2018 r.

Nawet jeśli prognozy inflacji i PKB zostały podniesione i nawet jeśli kolejne dane inflacyjne będą zaskakiwać w górę, to w naszej ocenie RPP będzie cierpliwa w swoich decyzjach co do stóp - wskazał ekonomista BZ WBK Marcin Luziński.

Historycznie niskie stopy procentowe w połączeniu z rosnącą inflacją powodują, że oprocentowanie lokat, nawet dla dużych firm, które na ogół negocjują swoje warunki, jest na całym rynku niskie, powodując, że realne stopy zwrotu na lokatach są ujemne. Jednocześnie firmy nie mają - lub nie miały dotychczas - wielu szans na inwestowanie tych nadwyżek efektywniej.

Zdecydowaliśmy się zareagować i w ten sposób zmienić nieco rynek bankowy. Stworzyliśmy Zespół Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych, który działa od początku 2017 r. i zajmuje się wsparciem informacyjnym i biznesowym dla firm zainteresowanych alternatywnymi sposobami lokowania nadwyżek finansowych, w tym m.in. w nasz pakiet PRO-Inwest - podsumował Górski.

Potrzeba jest spora, bo firmy w Polsce mają świetną sytuację finansową i rekordową płynność. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób w 2016 r. był aż o 21,3 proc. wyższy niż w 2015 r., a NBP wskazał, że wskaźnik informujący o odsetku firm płynnych osiągnął (po raz kolejny) historycznie wysoki poziom, podano także.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze