Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Tysiące hektarów ziemi wydzierżawione przez rolników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 lutego 2018, 06:41

  • 0
  • Powiększ tekst

52,5 tys. hektarów państwowej ziemi wydzierżawili w ubiegłym roku rolnicy, głównie poprzez przetargi ograniczone - poinformował rzecznik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Adamczyk.

To kolejny rok, w którym wydzierżawiono rolnikom ponad 50 tys. ha. Jest to tym bardziej godne uwagi, że od 1 września 2017 r. działa nowy podmiot - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który połączył dotychczasowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Dowodzi to, że przekształcenie dwóch agencji w jedną instytucję przebiegło w sposób pomyślny i z zachowaniem ciągłości realizowania zadań” - skomentował rzecznik.

KOWR planuje wydzierżawienie w 2018 r. - 58 tys. hektarów ziemi.

Adamczyk przypomniał, że podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, która jest „bardzo korzystna dla rolników, bo tylko oni mogą startować w przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych”. Rzecznik podkreślił, że długoletnie dzierżawy dają rolnikom pewność gospodarowania i umożliwiają planowanie produkcji rolnej bez angażowania dużych środków finansowych, które może przeznaczyć na modernizację swojego gospodarstwa. Ponadto dzierżawa uprawia rolnika do otrzymywania dopłat bezpośrednich.

Ziemia trafia do rolników przede wszystkim poprzez przetargi ograniczone, w którym mogą uczestniczyć tylko rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Przetargi mają formę licytacyjną lub oferty pisemnej.

Wysokość czynszu zależy od klasy gruntów i ich potencjału produkcyjnego. W 2017 r. średni czynsz dzierżawny wynosił 7,8 dt (100 kg) pszenicy z hektara rocznie tj. (ok. 506 zł/ha), a w przypadku ofert pisemnych najczęściej brane są pod uwagę wielkość gospodarstwa i jego odległość od oferowanego gruntu oraz charakter dominującej produkcji rolnej. Preferowana jest produkcja zwierzęca.

W ubiegłym roku odbyło się 8 120 przetargów na dzierżawę, z tego prawie 80 proc. stanowiły przetargi ograniczone. Ponad 70 proc. przetargów rozstrzygnięto pozytywnie.

W sumie w ubiegłym roku Agencja zawarła 5,9 tys. umów dzierżawy na powierzchnię ponad 52,5 tys. ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W sumie wydzierżawionych jest ok. 1 mln hektarów. Największy areał wydzierżawionych gruntów znajduje się w województwach: zachodniopomorskim - 208,5 tys. ha, wielkopolskim - 160,9 tys. ha, dolnośląskim - 146,5 tys. ha i warmińsko-mazurskim - 121,6 tys. ha. Najmniej w woj. świętokrzyskim - 5,3 tys. ha i małopolskim 7,8 tys. ha. Na koniec 2017 r. w dzierżawie było prawie 1 mln 34 tys. ha ziemi.

W 2017 r. do „rozdysponowania” (dzierżawy, sprzedaży lub przekazania) było 214 tys. ha. tj. o 21 tys. ha mniej niż rok wcześniej. Grunty, którymi jeszcze dysponuje KOWR charakteryzują się jednak dużym rozdrobnieniem, ale dokonywany jest ich sukcesywny przegląd i przygotowywane są do dzierżawy lub sprzedaży - zaznaczył rzecznik. (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze