Informacje

Łatwiej o pracę w radzie nadzorczej państwowych spółek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2018, 22:01

  • 2
  • Powiększ tekst

Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała w środę poprawkę dot. powoływania i odwoływania przedstawicieli pracowników grup kapitałowych w radach nadzorczych (RN) spółek Skarbu Państwa. Chodzi o poselski projekt zmniejszający wymagania ws. przedstawicieli załóg w RN. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników ma na celu m.in. zmniejszenie wymagań dla przedstawicieli załóg w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Poselski projekt znosi obowiązek spełnienia szeregu warunków wymaganych od kandydata na członka organu nadzorczego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wobec osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że osoby wybierane do organu nadzorczego przez pracowników nie będą musiały mieć pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Polsce oraz m.in. posiadać potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Projekt wprowadza również przepisy rozszerzające partycypację pracowników przy wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji, a które obecnie działają w ramach struktury grupy kapitałowej.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie tego projektu, w trakcie którego Małgorzata Janowska (PiS) zgłosiła jedną poprawkę odnośnie uprawnień przedstawicieli pracowników grup kapitałowych, także ich odwoływania z rady nadzorczej.

W środę sejmowa komisja zajmowała się jej rozpatrzeniem. Jak mówiła posłanka Janowska, proponowana poprawka ma brzmieć: W przypadku, gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji, wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej uprawnieni są pracownicy spółki oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych.

Posłanka uzasadniała wprowadzenie tej poprawki, mówiąc, że przedstawiony pierwotnie projekt przypisu mógł budzić wątpliwości interpretacyjne dotyczące uprawnienia pracowników grup kapitałowych do odwołania swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej.

Przedstawiony projekt przypisu rozwiewa te wątpliwości wskazując jednocześnie, że intencją ustawodawcy jest wyposażenie w to uprawnienie pracowników grupy - tłumaczyła posłanka.

Zaproponowaną poprawkę poparł obecny na posiedzeniu komisji minister energii Krzysztof Tchórzewski, a następnie poprawkę pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja.

W projekcie zapisano, że ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze