Informacje

Orlen zwiększy skład rady nadzorczej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 czerwca 2019, 18:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Skarb Państwa, jako akcjonariusz PKN Orlen, chce zwiększyć do 10 statutową liczbę członków rady nadzorczej spółki - maksymalny skład rady koncernu to obecnie 9 osób. Projekt uchwały w tej sprawie Skarb Państwa zgłosił pod obrady akcjonariuszy PKN Orlen, które odbędą się w Płocku w piątek.

O wniosku Skarbu Państwa, dotyczącym zmiany statutu PKN Orlen w odniesieniu do składu rady nadzorczej, poinformował w czwartek płocki koncern. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) akcjonariuszy PKN Orlen odbędzie się 14 czerwca w płockim Domu technika.

Według PKN Orlen, wniosek Skarbu Państwa obejmuje zmianę brzmienia jednego z punktów statutu spółki, polegającą na wprowadzeniu zapisu, iż „w skład rady nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz”.

Obecnie statut koncernu mówi, iż „w skład rady nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz”.

Według tych zapisów, członkowie rady nadzorczej są tam powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje samodzielnie Skarb Państwa - „uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka rady nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki będących jego własnością”.

Obecnie rada nadzorcza PKN Orlen ma ośmioosobowy skład - zasiadają w niej: Izabela Felczak-Poturnicka - przewodnicząca, Radosław Kwaśnicki - wiceprzewodniczący i Anna Wójcik - sekretarz, a także członkowie - Małgorzata Niezgoda, Wojciech Kryński, Jadwiga Lesisz, Agnieszka Biernat-Wiatrak i Andrzej Kapała.

W lutym z członkostwa w radzie zrezygnował Mateusz Bochacik, który - jak podał wówczas koncern - uzasadnił swoją decyzję „względami osobistymi, które uniemożliwiają dalsze efektywne wykonywanie mandatu członka rady nadzorczej spółki”.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, podczas najbliższego ZWZ akcjonariuszy koncernu, zwołanego na 14 czerwca, w porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczące: podziału zysku spółki za 2018 r., w tym wypłaty dywidendy, udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za 2018 r., a także zmian w składzie rady, w tym powołanie przewodniczącego. W programie posiedzenia są także punkty obejmujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Jeszcze w marcu zarząd PKN Orlen zaproponował, aby z zysku spółki za 2018 r. w wysokości 5 mld 434 mln 149 tys. 842,17 zł przeznaczyć 1 mld 496 mln 981 tys. 713,50 zł na dywidendę, która wyniosłaby wtedy 3,5 zł na jedną akcję, a pozostałą kwotę, czyli 3 mld 937 mln 168 tys. 128,67 zł przekazać na kapitał zapasowy koncernu. Dywidenda na takim poziomie byłaby najwyższą w historii tej spółki.

W czerwcu 2018 r. ZWZ PKN Orlen zdecydowało, aby z rekordowego zysku netto spółki za 2017 r., w wysokości 6,1 mld zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy ponad 1,28 mld zł, czyli 3 zł na jedną akcję. Taką wysokość dywidendy - identyczną jak rok wcześniej - rekomendował wcześniej zarząd płockiego koncernu.

Jak poprzednio, także obecnie, można spodziewać się, że ostateczne decyzje najbliższego ZWZ PKN Orlen o podziale zysku koncernu i wysokości dywidendy za 2018 r., a także w innych rozpatrywanych sprawach, w tym np. zmian w składzie rady nadzorczej i zwiększenia statutowej liczby jej członków, zależeć będą przede wszystkim od stanowiska największego akcjonariusza tej spółki, czyli Skarbu Państwa.

Z danych publikowanych przez PKN Orlen wynika, iż obecnie Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale Nederlanden OFE - 7,01 proc., Aviva OFE - 6,6 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 58,87 proc. Od czerwca 2018 r. uprawnienia do wykonywania prawa z akcji PKN Orlen wykonuje premier - wcześniej był to minister energii.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze