Informacje

Dla KGHM rok zakończył się zyskiem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 14 marca 2018
  • 18:25
  • 0
  • Tagi: akcje biznes giełda KGHM miedź
  • Powiększ tekst

Zysk netto KGHM w 2017 r. wyniósł 1,5 mld zł, przychody miedziowej spółki wyniosły 20 mld zł - poinformował w środę KGHM. EBITDA wzrosła o ponad 1 mld zł.

Rok 2017 był okresem znaczącego usprawnienia działalności operacyjnej w kraju i zagranicą, przy utrzymaniu stabilnego poziom kosztów podstawowej działalności produkcyjnej. Odnotowaliśmy zysk netto na poziomie 1,5 mld zł w porównaniu ze stratą w wysokości 4,4 mld zł w 2016 roku, która była spowodowana odpisami z tytułu utraty wartości aktywów - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Rafał Pawełczak.

Spółka wyjaśnia, że spadek skonsolidowanych przychodów o 2 proc. w ujęciu rocznym w czwartym kwartale br. odzwierciedla przede wszystkim niższy o 13 proc. wolumen sprzedaży miedzi płatnej, co odpowiada zrealizowanej w 2016 roku incydentalnej sprzedaży przez KGHM Polska Miedź S.A. własnego koncentratu miedzi, a która nie była realizowana w roku 2017.

Wpływ niższych wolumenów został częściowo skompensowany, głównie przez wzrost notowań miedzi o ponad 1500 dol. za tonę (+29 proc. r/r), przy jednoczesnym osłabieniu kursu dolar - złoty o 11 proc. r/r. Z perspektywy całego roku przychody Grupy wzrosły o 6 proc. będąc głównie wynikiem wzrostu notowań miedzi o 27 proc., wolumenu sprzedaży miedzi niższego o 9 proc. oraz kursu dolar - złoty niższego o 4 proc.- napisano w komunikacie.

Produkcja miedzi płatnej Grupy KGHM Polska Miedź była w czwartym kwartale niższa r/r o 8 proc., przede wszystkim w efekcie spadku o 10 proc. produkcji KGHM Polska Miedź spowodowanym awaryjnym przestojem Huty Miedzi Głogów. Wynik ostatniego kwartału roku przełożył się na niższą o 3 proc. całoroczną produkcję miedzi płatnej w Grupie - dodano.

Chilijska kopalnia Sierra Gorda w czwartym kwartale kontynuowała eksploatację części złoża o niższej zawartości molibdenu, co przełożyło się na produkcję tego metalu na poziomie 3,3 mln funtów (dla 55 proc. udziałów), co stanowi wzrost o 14 proc. r/r. W ujęciu rocznym Sierra Gorda wyprodukowała 19,7 mln funtów molibdenu, o 61 proc. więcej niż w roku 2016 (dla 55 proc. udziałów) - wyjaśnił KGHM.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA w czwartym kwartale 2017 r. była niższa o niecałe 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1 mld 515 mln zł do 1 mld 476 mln zł). Był to przede wszystkim efekt spadku EBITDA KGHM Polska Miedź S.A. o 196 mln PLN ze względu na niższą sprzedaż miedzi, oraz pogorszenia EBITDA pozostałych segmentów o 40 mln PLN, w sytuacji, gdy wyniki EBITDA KGHM International oraz Sierra Gorda (55 proc.) wzrosły odpowiednio o 31 mln zł (+14 proc. r/r) i 166 mln zł (+3,55 proc. r/r) głównie na tle wyższych notowań metali oraz poprawy parametrów produkcyjnych. Skorygowana EBITDA Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w całym 2017 roku wzrosła o blisko 1,1 mld PLN (+23 proc. r/r) w czym największy udział miała poprawa wyników KGHM Polska Miedź S.A. o 609 mln zł i Sierra Gorda (55 proc.) o 420 mln zł.

Skonsolidowany wynik netto w czwartym kwartale wyniósł -134 mln zł i był obciążony łącznym wynikiem netto przeprowadzonych testów na utratę wartości w wysokości -310 mln zł, porównaniu do wyniku netto w IV kwartale 2016 r. na poziomie -5.078 mln zł, który zawierał -5.321 mln zł łącznych opisów aktualizujących netto. W perspektywie całorocznej wynik netto osiągnął 1 525 mln zł, w porównaniu do straty w wysokości 4.449 mln zł w 2016 r.

Dług netto na koniec roku wyniósł 6 mld. 577 mln zł (1 mld 889 mln USD), a jego stosunek do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

Na podst. PAP

Komentarze