Informacje

„Sieci”: Kręta droga do reformy szkolnictwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2018, 11:25

  • 3
  • Powiększ tekst

 Choć rewolucja w nauce autorstwa Jarosława Gowina zyskała poparcie rządu i akceptację Jarosława Kaczyńskiego, nie maleje opór w jej przeprowadzeniu, także w obozie władzy. Jej zagorzałym krytykiem jest Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu. Projekt wicepremiera, nazywany „Ustawą 2.0”, nie spodobał się również ekspertom Zespołu Zadaniowego Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie  – pisze na łamach najnowszego wydania tygodnika „Sieci” Wojciech Biedroń.

Nad propozycjami Gowina od grudnia 2017 do marca br. pracował pięcioosobowy zespół. W dokumencie określonym jako „materiał wewnętrzny o charakterze roboczym, przygotowany dla Prezydenta RP” eksperci zarzucają projektowi Gowina ograniczenie autonomii uczelni na rzecz niepodzielnej władzy rektorskiej. Krytykują też kwestie związane z umiędzynarodowieniem uczelni, a także działania, które będą marginalizować uczelnie lokalne. Pojawiają się również wątpliwości co do finansowania polskiej nauki i sposobu awansowania naukowców. W raporcie padają stwierdzenia kategoryczne, a jego ton jest bardzo jednoznaczny – Ustawa 2.0 nie służy poprawie sytuacji w nauce.

Doradcy Andrzeja Dudy wprost podkreślają też, że projekt zakłada zdecydowanie „zbyt dużą, niebezpieczną dla funkcjonowania środowiska uczelni i środowiska akademickiego koncentrację władzy w rękach jednej osoby – rektora”.

Zespół zauważa, że obecne władze były wybierane przed zaprezentowaniem planu i kierunku reform. W wielu uczelniach społeczności akademickie nie przewidywały konieczności przeprowadzenia uczelni przez proces trudnych reform.

Duży nacisk w opinii ekspertów kładzie się również na kwestie tzw. umiędzynarodowienia polskiej nauki. Zespół nie szczędzi tu krytycznych słów.

„Nie do przyjęcia jest zbyt radykalne przeniesienie akcentu na umiędzynarodowienie we wszystkich obszarach (będące konsekwencją standaryzacji sposobów oceny działalności naukowej). To może w dłuższym okresie doprowadzić do nieodwracalnych skutków i zaniku badań w wielu istotnych obszarach nauk humanistycznych i społecznych. […] Projekt Ustawy 2.0 zamyka szanse na rozwój polskiej humanistyki. Nie do przyjęcia jest sygnalizowany brak zainteresowania wszechstronnym rozwojem młodej polskiej inteligencji. Z Ustawy 2.0 wyłania się obraz polskiej uczelni zunifikowanej z jakąś bliżej nieokreśloną wizją uniwersytetów zachodnich, rozwoju przez punkty parametryczne, współczynniki cytowań i pozyskiwane granty”  – czytamy w opinii zespołu.

Więcej w nowym numerze tygodnika „Sieci”, dostępnym w sprzedaży od 9 kwietnia, także w formie e-wydania na http://www.wsieciprawdy.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji internetowej http://www.wPolsce.pl

Powiązane tematy

Komentarze