Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Czas na międzynarodową maturę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 26 kwietnia 2018
  • 08:25
  • 0
  • Tagi: gospodarka Lifestyle matura Polityka szkoła UE
  • Powiększ tekst

Dla ponad 270 tys. tegorocznych maturzystów w piątek kończy się rok szkolny. Dla przeważającej większości z nich sesja egzaminacyjna rozpocznie się 4 maja. Dla nielicznych, zdających międzynarodową maturę - International Baccalaureate (IB), sesja rozpocznie się 27 kwietnia.

W Polsce co roku międzynarodową maturę zdaje kilkuset uczniów, na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy.

W tym roku sesja egzaminacyjna IB rozpocznie się w piątek o godzinie 12. egzaminami z przedmiotów: Business Management i World religions. Nie są to przedmioty wybierane przez wielu uczniów, dlatego w większości szkół realizujących program matury międzynarodowej sesja egzaminacyjna rozpocznie się dopiero 30 kwietnia. Tego dnia w południe zacznie się egzamin z języka ojczystego abiturientów (arkusze egzaminacyjne do tego egzaminu są przygotowywane w 55 językach, z wyjątkiem angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, z których odbywają się osobne egzaminy). Tak będzie m.in. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jak powiedziała wicedyrektor tej szkoły Grażyna Kania, w tym roku do międzynarodowej matury w „Koperniku” przystąpi 66 abiturientów.

Program przygotowujący do międzynarodowej matury jest w naszym kraju realizowany od 1993 r. Jako pierwsze przystąpiły do niego III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. Obecnie realizuje go kilkadziesiąt szkół w całym kraju, publicznych i niepublicznych, w międzynarodowych i nienależących do polskiego systemu edukacji.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (m.in. MIT - Massachusetts Institute of Technology). Większość polskich maturzystów międzynarodowych jako motywację do podjęcia nauki w systemie IB podaje chęć studiowania w innym kraju.

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze na przełomie kwietnia i maja. W ostatnich latach był to najczęściej 2 maja. Sesja trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, obcy i matematyka. Oprócz tego są egzaminy z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Program IB jest realizowany w dwóch ostatnich klasach liceum; wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały na egzamin maturalny są przygotowywane w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie; program IB realizują szkoły w 135 krajach. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem języka ojczystego) uczniowie zdają po angielsku.

Maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica dotycząca zadań w arkuszach egzaminacyjnych, bo identyczne zadania rozwiązują maturzyści mieszkający na różnych kontynentach, w różnych strefach czasowych.

Każda praca jest oceniana w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Poza tym wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.

Wyniki egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest „całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (…) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową”. Na świecie program IB jest prowadzony przez prawie 2,5 tys. szkół.

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.(PAP)

Komentarze