Informacje

Pytanie o podwyżki stóp przechodzi na 2020 r.

br

  • Opublikowano · 16 maja 2018, 16:58

  • 0
  • Tagi: Adam Glapiński finanse Jerzy Osiatyński Kamil Zubelewicz NBP RPP stopy procentowe
  • Powiększ tekst

Nie widzę powodów aby w tym lub przyszłym roku miało dojść do podwyżek stóp procentowych – powiedział Adam Glapiński, szef NBP, na konferencji po posiedzeniu RPP. Jak dodał, nie można wykluczyć, że ten stan może trwać dłużej.

Do końca tego roku i w całym przyszłym roku nie będzie powodów do podnoszenia stóp procentowych, a nawet niewykluczone, że dłużej. Mam na myśli rok 2020 – powiedział przewodniczący RPP.

Jerzy Osiatyński, członek RPP na pytanie o ewentualne pozostawienie na obecnym poziomie stóp procentowych w przyszłym roku powiedział, że nie jest przekonany, „czy byłbym tak odważny w swoich przewidywaniach”. Dodał, że „w świecie, który jest coraz bardziej niestabilny, skraca się horyzont naszych przewidywań”.

Kamil Zubelewicz, członek RPP, dodał, że „prawdopodobieństwo zmian stóp jest dość niewielkie, przy obecnym stanie wiedzy stopy będą stabilne nie tylko do końca 2019 r. ale nawet dłużej”.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP, „wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnąca konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu ożywienie inwestycji”. 

GUS informował we wstępnym szacunku, że wzrost PKB w I kw. 2018 r. wyniósł 5,1 proc.

Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Towarzyszy temu nadal niska inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. W ocenie Rady bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego – czytamy w komunikacie.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dzisiaj stopy procentowe, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc. Stopa lombardowa wynosi 2,5 proc., stopa depozytowa – 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

Komentarze