Informacje

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego za 500 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lipca 2018, 20:18

  • 0
  • Powiększ tekst

PKO Bank Hipoteczny wyemituje w piątek listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln zł; termin ich zapadalności to 25 lipca 2025 roku - poinformował w środę PKO Bank Polski. Deklaracje nabycia papierów złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę 802 mln zł.

PKO Bank Hipoteczny (…) zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln zł. Termin ich zapadalności to 25 lipca 2025 roku. Marża w wysokości 62 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu, przeprowadzonym 24 lipca 2018 roku - poinformował bank w środowym komunikacie.

Listy zastawne zostaną wyemitowane 27 lipca br.

Jak dodano, łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wynosiła ponad 12 mld zł.

Już po raz trzeci w tym roku przeprowadzamy emisję hipotecznych listów zastawnych w złotych. Pomimo zmiennej sytuacji na rynku, zainteresowanie naszymi listami w złotych nie słabnie: wyrażają je zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni. (…) Udział inwestorów zagranicznych we wszystkich emisjach złotowych sięga 17 proc. - powiedziała cytowana w komunikacie prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała.

Bank przekazał, że deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę 802 mln zł.

W komunikacie napisano, że emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 9 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku wraz z aneksami.

Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 - najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 19 grudnia 2017 roku - przekazał bank.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną. PKO Bank Hipoteczny jest członkiem The European Covered Bond Council (ECBC) i The Covered Bond Label.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze