Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

Afera GetBack: KNF może zamknąć dom maklerski

Marek Siudaj

Marek Siudaj

Redaktor zarządzający wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 31 lipca 2018, 19:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Jeden dom maklerski może zniknąć z rynku z powodu współpracy z firmą GetBack – wynika z komunikatu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z kolei 4 TFI mogą stracić prawo do zarządzania niektórymi rodzajami funduszy inwestycyjnych.

KNF – co nie zdarza się często – zdecydowała się poinformować o tym, że wszczyna postępowanie w stosunku do Polskiego Domu Maklerskiego, który współpracował z firmą GetBack, która balansuje na skraju upadłości po przeszło miliardowej stracie z 2017 r.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec spółki Polski Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia, czy zachodzą przesłanki określone w art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stanowiące podstawę do zastosowania sankcji określonych w art. 167 Ustawy. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na dom maklerski umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa – czytamy w komunikacie KNF.

Art. 167 mówi o możliwości odebrania zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej ewentualnie jej ograniczenia. Dodatkowo KNF ma prawo nałożyć karę do 20,75 mln zł.

Łagodniejsze sankcje mogą dotknąć także cztery TFI, które współpracowały z GetBackiem. Tutaj KNF powołuje się na art. 228 ust. 1c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ten artykuł daje nadzorowi prawo do nałożenia kary o maksymalnej wysokości 5 mln zł, a także – jeśli KNF tak zechce – do odebrania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych wobec Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Nh SA oraz Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwa, na podstawie art. 228 ust. 1c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a Ustawy – napisała KNF w komunikacie

Powiązane tematy

Komentarze