Informacje

autor:  EKŚMP
autor: EKŚMP

Trwa Kongres MŚP w Katowicach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 października 2018, 16:50

    Aktualizacja: 17 października 2018, 16:50

  • 0
  • Powiększ tekst

W Katowicach rozpoczął się dziś 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Potrwa trzy dni. Głównym tematem kongresu jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas inauguracji otwarcia odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak zapewnił w przesłanym liście prezydent, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to sól gospodarki; tworzą 70 proc. miejsc pracy w Polsce i 60 proc. PKB

Właśnie dlatego zgłosiłem inicjatywę ustawodawczą, która zaowocowała tak potrzebnymi regulacjami, by w procesach legislacyjnych konieczne było zawsze określanie konsekwencji wprowadzanych zmian dla mniejszych podmiotów. Inspirowanie i wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów mojej prezydentury – – napisał w liście do uczestników rozpoczętego w środę w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda przypomniał także, że patriotyzm gospodarczy, biznesowa wyobraźnia i energia zawsze stanowiły jeden z ważnych filarów suwerennego państwa polskiego. Podkreślił, że polska gospodarka przeżywa obecnie dobry czas – polityka fiskalna przynosi dobre efekty, pozytywnie wypada stan finansów publicznych. Wśród problemów wymienił m.in. niską podaż siły roboczej i zatory płacowe.

Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw wiele szans niesie Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Takie strategiczne zadania jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, nowe inwestycje, wspieranie eksportu i globalnej ekspansji polskich firm, promowanie polskich marek oraz rozwijanie dyplomacji ekonomicznej są zbieżne z interesami małych i średnich przedsiębiorstw” - napisał prezydent.

Goście wezmą udział w kilkudziesięciu sesjach panelowych oraz warsztatach i spotkaniach z ekspertami z kraju i zagranicy. Spotkania będą poświęcone możliwościom rozwoju i wyzwaniom, które stoją przed przedsiębiorcami.

Siedem ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Organizatorem 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Współorganizatorami - między innymi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Krajowa Izba Gospodarcza Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli premier Mateusz Morawiecki oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Powiązane tematy

Komentarze