Informacje

Zaczyna się batalia Włochy kontra KE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 października 2018, 13:19

    Aktualizacja: 19 października 2018, 13:20

  • 1
  • Powiększ tekst

KE wysłała formalny list do ministra finansów Włoch, wyrażając swe niezadowolenie z przesłanego przez ten kraj projektu budżetu na przyszły rok. To pierwszy formalny etap procedury, która może doprowadzić do odrzucenia planu finansowego Italii przez Brukselę.

Komisja Europejska już wcześniej dawała do zrozumienia, że projekt włoskiego budżetu może być niezgodny z unijnym Paktem Stabilności i Wzrostu. Porozumienie to przewiduje m.in., że kraje UE nie powinny przekraczać 3-procentowego progu deficytu w relacji do PKB oraz 60-procentowego poziomu długu publicznego w stosunku do PKB.

W liście datowanym na 18 października do włoskiego ministra finansów Giovanniego Tria unijni komisarze Pierre Moscovici i Valdis Dombrovskis podkreślili, że planowane wydatki rządowe Włoch są za wysokie, deficyt strukturalny, czyli z wyłączeniem cykli koniunkturalnych czy jednorazowych środków, wzrośnie zamiast spaść, a dług publiczny nie zmniejszy się, tak jak wymagają tego unijne reguły.

Te trzy czynniki zdają się wskazywać na szczególnie poważną niezgodność z wymogami polityki budżetowej określonymi w Pakcie Stabilności i Wzrostu” - czytamy w liście, który KE zamieściła na swoich stronach internetowych.

Wskazano w nim, że projekt budżetu przewiduje nominalny wzrost netto pierwotnych wydatków rządowych o 2,7 proc., podczas gdy rekomendowane maksimum wynosi 0,1 proc. Deficyt strukturalny Włoch wzrośnie w przyszłym roku o 0,8 proc. PKB, podczas gdy wiążąca rekomendacja przyjęta przez unijnych ministrów finansów w czerwcu przewiduje obcięcie go o 0,6 proc. PKB. KE wskazuje na „znaczne odchylenie” od oczekiwanej ścieżki.

Zarówno fakt, że projekt budżetu przewiduje ekspansję fiskalną sięgającą prawie 1 proc. PKB (…) i rozmiar odchylenia (luka w wysokości około 1,5 PKB) są bezprecedensowe w historii Paktu Stabilności i Wzrostu” - napisali komisarze.

Zwrócili przy tym uwagę, że włoski dług publiczny wynosi około 130 proc. PKB, a władze w Rzymie zamiast go stopniowo zmniejszać w kierunku wyznaczonego przez traktat poziomu 60 proc., jeszcze chcą go powiększyć.

List jest częścią procedury kontrolowania planów budżetowych państw strefy euro. Jeśli KE zdecyduje się odrzucić propozycję budżetową Włoch, będzie to krok bez precedensu. Do tej pory KE nie zdecydowała się na odesłanie do żadnej stolicy propozycji budżetu do poprawki.

Pakt Stabilności i Wzrostu ma zapewniać stabilny i dobry stan finansów publicznych, co ma się przekładać na trwały wzrost gospodarczy. Zasady paktu mają zapobiegać również nadmiernemu rozluźnieniu polityki fiskalnej w okresie dobrej koniunktury.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze