Informacje

autor: BFG
autor: BFG

Sokal z BFG: Działam zgodnie z prawem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 listopada 2018, 13:55

    Aktualizacja: 15 listopada 2018, 13:39

  • 1
  • Powiększ tekst

Nie chcę się odnosić do sprawy taśmy, na których nagrana jest rozmowa z Markiem Chrzanowskim przewodniczącym KNF i Leszkiem Czarneckim właścicielem Getin Holding. Mogę jedynie zapewnić, że wszystkie moje działania są zgodne z prawem polskim i unijnym – oświadczył podczas specjalnej konferencji prasowej Zdzisław Sokal prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który jest przedstawicielem prezydenta w KNF.

Jak dodał jego wczorajsze spotkanie w godzinach wieczornych z prezydentem nie było niczym ekstraordynaryjnym.

Spotykamy się cyklicznie i było to spotkanie w normalnym trybie - stwierdził szef BFG.

Generalnie takie sytuacje jak te na nagraniach nie powinny mieć absolutnie miejsca. Oceniam je bardzo negatywnie – podkreślił prezes BFG.

Jednocześnie Sokal zaprzeczył jakoby był „plan Zdzisława” o którym mowa na stenogramach rozmowy, czyli przejęcia za symboliczną złotówkę banku Czarneckiego.

Prezes BFG pytany o sprawę audytu przeprowadzanego przez Deloitte, odpowiedział, że  nie będzie się odnosił do sytuacji konkretnego banku i oceniał pracy audytora Deloitte,

Nie mogę wypowiadać się w tej materii, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, do której jestem zobligowany prawnie – dodał Sokal.

Tymczasem Deloitte zaprzecza i twierdzi, że  nie obsługiwał Getin Noble Banku.

Prezes BFG nie odniósł się również do pytania czy na dziś 45 mld zł depozytów złożonych w bankach Czarneckiego jest bezpieczne czy nie.

Na dziś nie widzę potrzeby użycia resolution. Jest to metoda postępowania z bankami zagrożonymi upadłością, w której – co do zasady – wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania bankiem ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele – powiedział Zdzisław Sokal prezes BFG.

Jak wyjaśniał podczas konferencji prasowej prezes BFG, warunkiem koniecznym rozpoczęcia przez BFG przymusowej restrukturyzacji jest zidentyfikowanie przez Fundusz interesu publicznego. Rozumie się przez to przede wszystkim: zagrożenie dla utrzymania stabilności finansowej kraju, konieczność kontynuowania funkcji krytycznych zagrożonego banku (tj. usług świadczonych przez daną instytucję finansową, które nie mogą być szybko zastąpione) oraz ryzyko konieczności zaangażowania funduszy publicznych. Ustawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest przygotowanie przymusowej restrukturyzacji poprzez opracowanie planów przymusowej restrukturyzacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do przygotowania planu przymusowej restrukturyzacji dla każdego banku działającego w Polsce. W przypadku europejskich grup bankowych BFG uczestniczy w przygotowywaniu grupowego planu przymusowej restrukturyzacji na szczeblu unijnym. Przymusową restrukturyzacją, poza bankami, mogą być objęte też SKOK-i i niektóre domy maklerskie - twierdzi Sokal.

I dodaje, przymusowa restrukturyzacja jest rozwiązaniem alternatywnym wobec upadłości. Celem przymusowej restrukturyzacji nie jest nacjonalizacja restrukturyzowanego podmiotu.

Jest ona przeprowadzana zgodnie ze standardami Unii Europejskiej opisanymi w dyrektywie BRR, wdrożonej w Polsce przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - mówi Sokal.

Jak dodał w Polsce nadzór cieszy się bardzo dobrą opinią, jesteśmy przykładem dla innych państw.

Zapewniam, że cały polski sektor bankowy jest w doskonałej kondycji i dobrej sytuacji co pokazały ostatnie stress testy banków w Polsce - twierdzi Sokal.

BFG jest gwarantem środków zdeponowanych w polskim systemie bankowym oraz środków zdeponowanych w SKOK. Gwarancjami BFG objęci są deponenci banków komercyjnych, banków spółdzielczych, oddziałów banków zagranicznych oraz SKOK-ów. W przypadku upadłości każdemu deponentowi wypłacane są jego oszczędności do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze