Informacje

autor: fot. Pekao
autor: fot. Pekao

Nowy podział ról w zarządzie Banku Pekao S.A.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 grudnia 2018, 09:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Tomasz Styczyński kieruje bankowością korporacyjną, Magdalena Zmitrowicz odpowiada za nadzór MŚP, a Marek Tomczuk - poza dotychczasowym nadzorem nad detalem - sprawuje zarząd nad bankowością prywatną. To wynik nowego podziału kompetencji w zarządzie Banku Pekao S.A.

W skład zarządu, obok prezesa Michała Krupińskiego, wchodzą wiceprezesi Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk, Magdalena Zmitrowicz.

Magdalena Zmitrowicz będzie nadzorować Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tomasz Styczyński, który odpowiadał za Pion MŚP, przejmie nadzór nad Pionem Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Pion Bankowości Prywatnej, który do tej pory podlegał Roksanie Ciurysek-Gedir, będzie nadzorowany przez Marka Tomczuka, wiceprezesa ds. bankowości detalicznej.

– W rozwoju biznesu zamierzam bazować na najlepszych lokalnych i międzynarodowych wzorcach, które miałam okazję poznać w trakcie mojej dotychczasowej pracy. Będziemy blisko współpracować z zespołami z regionów, zależy mi na tym, aby współtworzyły one nasze projekty i miały na nie realny wpływ – mówi wiceprezes Magdalena Zmitrowicz.

Tomasz Styczyński, podsumowując dotychczasową pracę w Banku Pekao, wskazuje, że w ramach przyjętej w 2017 roku strategii utworzone zostało 60 Centrów Biznesowych MŚP.

– Rozszerzyliśmy możliwości świadczenia usług dla klientów w kanałach zdalnych, powstały nowe stanowiska specjalistów w zakresie treasury, leasingu, faktoringu i funduszy europejskich. Nasza oferta produktowa została mocno rozszerzona o rozwiązania oferowane dotąd dla największych korporacji. Ostatnie 1,5 roku to również nowe podejście do ryzyka oraz nowy model akwizycji klientów – mówi Styczyński. – Cieszy mnie, że te działania przełożyły się na konkretne efekty biznesowe, takie jak wyraźny wzrost dochodowości, mocny wzrost sprzedaży kredytów, produktów skarbowych czy zdecydowanie wyższa niż średnia na rynku nowa sprzedaż w zakresie leasingu i faktoringu. Jestem pewien, że Bank Pekao w kolejnych kwartałach i latach stanie się liderem w bankowości SME, bankiem pierwszego wyboru dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

W zeszłym miesiącu jednogłośną decyzją Rady Nadzorczej zarząd Banku Pekao S.A. został wybrany na kolejną trzyletnią kadencję.

Jednomyślność Rady przy powierzeniu misji na nową kadencję odbierana jest jako wyraz zaufania i pozytywna ocena konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Fakt, że powołanie członków zarządu odbyło się pół roku przed końcem trwającej kadencji, jest oznaką odpowiedzialnego władz Banku Pekao do zarządzania instytucją zgodnie ze światowymi standardami. Taka decyzja zapewnia bankowi stabilność, przewidywalność i ciągłość działania.

Skrócone życiorysy zarządu Banku Pekao SA

Michał Krupiński prezes zarządu Banku Pekao SA. Przed objęciem tej misji pełnił wiele funkcji zarządczych w wiodących instytucjach finansowych. Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., największego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym okresie Grupa PZU zwiększyła swoje udziały rynkowe oraz poszerzyła działalność w sektorze bankowym. Wcześniej, od 2011 roku, Michał Krupiński był Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Tomasz Styczyński wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, od grudnia 2018 r. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. kierował Pionem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Pionie Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową, Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw. Pracował także w europejskich strukturach Banku Citigroup jako Dyrektor w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej dla CEEMEA. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej CDM Pekao S.A. i Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Jest także Przewodniczącym Rady ds. MMŚP Związku Banków Polskich. W latach 2016-2017 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Globe Trade Centre. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzoruje Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2018 r. rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, którą kontynuowała w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc różne funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W ciągu blisko dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie S.A. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 r. ukończyła Commercial Credit College w  USA New York w ramach Citigroup.

Marek Tomczuk wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej, a dodatkowo od grudnia 2018 r. Pion Bankowości Prywatnej. Posiada 17-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Od 10 lat zarządza sieciami dystrybucji w obszarach bankowości przedsiębiorstw i detalicznym. Karierę rozpoczynał w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Sprzedaży ds. Bankowości Transakcyjnej i Inwestycyjnej, a później w Pionie Bankowości Detalicznej - Dyrektorem Sieci CitiBusiness. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku DNB Nord należącego do Grupy DNB - największej norweskiej grupy finansowej. Jako Dyrektor Departamentu w Kredyt Banku (belgijska Grupa KBC) był odpowiedzialny za zbudowanie niezależnej linii biznesowej oraz zarządzanie siecią sprzedaży MSP. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do wzmocnienia wizerunku Kredyt Banku oraz świadomości marki na rynku. Należał do ścisłego grona menedżerów przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Detalicznego.

W Raiffeisen Polbank (należącego do Raiffeisen Bank International AG - jednej z największych grup bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) jako Dyrektor Nadzorujący ds. Sieci Sprzedaży zarządzał podległym obszarem Bankowości Detalicznej. Odpowiadał za Departament Zarządzania Siecią Oddziałów, Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej oraz Tele Sales. Jednocześnie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Raiffeisen TFI oraz Prezesa Zarządu spółki Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Uhonorowany tytułem „Lider Roku Raiffeisen Bank Polska”. W 2017 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. oraz na Członka Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Tomasz Kubiak, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzoruje działalność Pionu Finansowego. Od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao SA. Dodatkowo od 2018 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie w latach 2011 - 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2017 r. - Członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz Rady Nadzorczej Pekao Leasing. Karierę rozpoczął w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRMIA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

Michał Lehmann wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzoruje działalność Pionu Operacji i Usług Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Jako wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, realizował zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych. Jako Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji odpowiedzialny był między innymi za realizację Rządowego Programu dla Elektroenergetyki, którego jednym z kluczowych elementów była konsolidacja sektora. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, który opracowuje krajowe standardy rachunkowości w Polsce. Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmował się restrukturyzacją grupy, brał udział w tworzeniu linii biznesowych i przekształceniach kapitałowych. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, gdzie odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie procesu przekształceń szpitali prowadzonych przez Prowincję w spółki prawa handlowego, opracowywanie i wdrażanie modelu biznesowego Prowincji, a także tworzenie systemu nadzoru właścicielskiego. Od stycznia 2016 roku związany z Grupą PZU, gdzie jako Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie nowego modelu nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego. Zaangażowany w projekty związane z przejęciem i rozwojem współpracy z Alior Bankiem S.A. oraz Banku Pekao S.A. oraz zwiększeniem efektywności w obszarach realizujących funkcje wsparcia w Grupie. Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu Strategii Grupy.

Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami. Od 18 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykami. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Leasing Sp. z o.o. Do czerwca 2017 pracował w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku Senior Vice President, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. W latach 2010-2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 pracował w grupie Unicredit w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit. Wcześniej (2000-2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego, a później Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A. Przez 8 lat był również członkiem i Sekretarzem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego w Warszawie S. A. jako dealer. Doktor nauk ekonomicznych ( Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pekao/ as/

Powiązane tematy

Komentarze