Informacje

autor: Pekao
autor: Pekao

Pekao SA podtrzymuje cele strategii do 2020 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 listopada 2018, 17:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Pekao SA podtrzymuje cele finansowe ze strategii do 2020 roku, spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka do poziomu około 50 pb - poinformował bank we wtorkowej prezentacji w Londynie podczas Dnia Inwestora.

Pekao poinformowało we wtorkowym komunikacie, że zarząd banku w Londynie podczas Dnia Inwestora omówi realizację Strategii 2020 ogłoszonej rok temu i działania, „dzięki którym planuje osiągnięcie założonych w niej głównych celów finansowych, w tym inicjatywy realizowane w celu podnoszenia efektywności operacyjnej”.

Podczas prezentacji bank podtrzymał przedstawione rok temu w strategii do 2020 roku cele finansowe, zakładające wzrost zysku netto do ponad 3 mld zł, osiągnięcie wskaźnika ROE na poziomie 14 proc. (12,5 proc. przy założeniu braku wzrostu stóp procentowych) i spadek wskaźnika kosztów do dochodów do poniżej 40 proc.

Po trzech kwartałach 2018 roku koszty ryzyka Pekao SA są na poziomie 38 pb. Bank podał, że wzrost wskaźnika do 2020 r. wynikać będzie z rosnącego w aktywach udziału kredytów detalicznych oraz oczekiwanego słabszego wzrostu gospodarki.

Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2018 roku wynosi 44,6 proc., a wskaźnik ROE 9,1 proc. Zysk netto grupy Pekao po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 1.537,9 mln zł i był wyższy o 8,2 proc. niż rok wcześniej.

Bank poinformował we wtorkowej prezentacji, że długoterminowa strategia dywidendowa Pekao SA zakłada, iż na dywidendę trafiać będzie ponad 50 proc. zysku, a reszta przeznaczana będzie na rozwój, Bank podał, że polityka dywidendowa będzie realizowana przy utrzymaniu silnej pozycji kapitałowej banku zdefiniowanej wskaźnikiem kapitałów Tier 1 nie niższym niż 14,5 proc. oraz kapitałów własnych nie niższym niż 17 proc.

Bank przedstawił w poniedziałek kierunkowe propozycje podziału zysku za lata 2018-2020. Pekao planuje, że na dywidendę trafi co najmniej 90 proc. zysku banku za rok 2018, za 2019 rok będzie na nią przeznaczone 60-80 proc. zysku, a za 2020 rok 50-75 proc. zysku. Zgodnie z planami pozostałe środki przeznaczone mają być na rozwój. Bank podał, że jeżeli osiągnie za rok 2018 co najmniej taki zysk jak miał w 2017 roku, kwota dywidendy za rok 2018 będzie nie niższa niż kwota dywidendy wypłacona za rok 2017 r.

Pekao wcześniej we wtorek poinformowało, że rada nadzorcza jednogłośnie powołała zarząd nowej kadencji. W jego skład wchodzą prezes zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Piotr Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński i Marek Tomczuk. Nowa trzyletnia kadencja rozpocznie się w dniu następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Jednogłośna decyzja ponownego powołania obecnych członków zarządu na kolejną turę to oznaka zaufania dla realizowanej przez bank strategii, której efektem jest znacząca poprawa rentowności i efektywności oraz zwiększenie dynamik wzrostu w najbardziej dochodowych częściach biznesu - powiedział cytowany w komunikacie Krupiński.

Jednocześnie Pekao przekazało, że dotychczasowi członkowie zarządu Roksana Ciurysek-Gedir i Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem 30 listopada 2018 roku.

Dodatkowo, w dniu wczorajszym w Banku Pekao zakończyły się prace nad wdrożeniem w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku z czerwca o dostosowaniu wynagrodzenia członków zarządu do wymogów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej potocznie ustawą kominową” - napisano w komunikacie.

Dodano, że rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała kierunkowe propozycje podziału zysków za lata 2018-2020.

W przedstawionej rok temu strategii na lata 2018-2020 bank przekazał, że chce przeznaczyć na dywidendę 100 proc. zysku netto za lata 2017 i 2018. Zaznaczono wówczas, że Pekao pozostanie bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty klientów. Bank przekazał także, że zamierza mocniej skoncentrować się na rentowności relacji, szczególnie w segmencie dużych firm, gdzie jego pozycja rynkowa jest silna; zamierza lepiej wykorzystać synergie, wynikające z dużej skali działania we wszystkich segmentach klientów oraz szans, jakie daje współpraca z PZU i PFR.

Bank Pekao SA został założony w 1929 r. Bank obsługuje ponad pięć milionów klientów, co druga duża polska firma jest jego klientem. Zatrudnia ponad 15 000 osób. Od 1998 roku Pekao jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze