Informacje

NBP / autor: Fratria
NBP / autor: Fratria

Stopy procentowe utrzymają się w najbliższym czasie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 grudnia 2018, 14:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej ocenia, że w kolejnych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – wynika z opisu dyskusji podczas posiedzenia RPP tzw. minutes.

Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym ograniczone ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego przy prawdopodobnym osłabieniu koniunktury w gospodarce światowej i polskiej. Część członków Rady podkreślała, że obecnie utrzymuje się znaczna niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w przyszłym roku. Członkowie ci zaznaczali jednak, że jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny wzrost inflacji w 2019 r., a kolejne projekcje sygnalizowałyby utrzymywanie się inflacji powyżej celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach – czytamy w „minutes”.

Jak wynika z opisu dla Rady bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, „choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB”.

W 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii, tj. czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Skalę wzrostu cen energii w 2019 r. będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy naftowej – napisano w komunikacie.

Jedocześnie w średnim okresie na dynamikę cen ograniczająco będzie wpływało oczekiwane spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego.

W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną – informuje NBP w opisie.

Powiązane tematy

Komentarze