Informacje

giętarka / autor: Pixabay
giętarka / autor: Pixabay

Zanosi się na podwyżki cen producentów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 28 stycznia 2019
  • 12:05
  • 0
  • Tagi: biznes ceny NBP producenci produkcja przedsiębiorca przedsiębiorczość
  • Powiększ tekst

Przedsiębiorstwa częściej niż w poprzednim kwartale przewidują wzrost cen oferowanych produktów, czego powodem jest szybszy wzrost cen wykorzystywanych w procesie produkcyjnym materiałów i surowców. - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw na I kw. 2019 r. wskazują jednak na możliwość ponownego przyspieszenia wzrostu cen, zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Zgodnie z wynikami SM NBP, zwiększył się, w stosunku do poprzedniego badania, odsetek firm planujących podnoszenie cen wyrobów własnych i obecnie przewyższa odsetek firm planujących redukcję cen. Jednocześnie wzrosła przeciętna skala planowanych podwyżek cen oferowanych produktów - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw.”

Do wyższych prognoz cen wyrobów własnych w większym stopniu - niż w poprzednim badaniu - przyczyniły się oczekiwania szybszego wzrostu cen wykorzystywanych w procesie produkcyjnym materiałów i surowców.

Odnotowano także istotny wzrost współczynnika przeniesienia cen surowców na ceny wyrobów własnych - odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji zwiększył się do 78 proc. (z 64 proc. w poprzednim badaniu). Jednocześnie istotnie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących w pytaniu otwartym, że wzrost kosztów może być barierą funkcjonowania przedsiębiorstwa - do 12,8 proc. (z 8,2 proc. w poprzednim badaniu). Obecnie problem wzrostu kosztów zaopatrzenia stał się najczęściej wymieniana barierą - czytamy także. 

Jak podaje NBP, także w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy większość ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw (61 proc.) oczekuje wzrostu cen produkcji (jedynie 3 proc. spadku).

Najczęściej podwyżki były planowane w przemyśle (68 proc. firm), w tym w szczególności w energetyce, a także w budownictwie (67 proc.) i handlu (64 proc.). Relatywnie rzadziej przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu cen w transporcie (55 proc.) i pozostałych usługach (48 proc.). Do wyższych prognoz cen producentów przyczyniły się obawy o istotny wzrost cen energii dla przedsiębiorstw (głównie w związku z drożejącymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla). Około 40 proc. badanych w SM NBP przedsiębiorstw uznało właśnie ceny surowców - w tym 18 proc. firm ceny energii - za podstawowy czynnik podnoszący ceny produkcji - czytamy także. 

Jak wskazuje badanie, firmy mają ograniczone możliwości przerzucania wyższych kosztów wytwarzania dóbr i usług na ceny płacone przez odbiorców.

W próbie około 59 proc. podmiotów uważa, że podniesienie cen będzie skutkowało odpływem klientów do konkurencji lub zmniejszeniem popytu - ze względu na ograniczoną siłę nabywczą kluczowych odbiorców. Wyraźnie mniejszą grupę (tj. 19 proc.), ograniczają zapisy w kontraktach, polityka cenowa firmy-matki lub regulacje o charakterze administracyjnym. Jednocześnie około 15 proc. respondentów nie dostrzega istotniejszych ograniczeń w uwzględnieniu zmian kosztów wytwarzania w cenie finalnego produktu - czytamy także.

Przedsiębiorstwa oczekują także wzrostu - w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wskaźnika CPI.

W ostatnim badaniu wzrósł bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy wzrost cen konsumenta. Powstaje jednak pytanie o trafność tych przewidywań, gdyż wzrost udziału przedsiębiorstw spodziewających się przyspieszenia inflacji CPI jest obserwowany od około dwóch lat - podano także. 

Na podst. ISBNews

Komentarze