Informacje

konferencja prasowa prezesa UOKiK / autor: Źródło: twitter UOKiK
konferencja prasowa prezesa UOKiK / autor: Źródło: twitter UOKiK

Jest pierwsza kara za sprzedaż obligacji GetBack

br

  • Opublikowano: 7 lutego 2019, 13:23

  • 0
  • Powiększ tekst

2 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na Polski Dom Maklerski (PDM) za niedozwolone klauzule w umowach sprzedaży obligacji GetBack. Jest to pierwsza decyzja Urzędu w sprawie sprzedaży tych papierów dłużnych – poinformował UOKiK.

Jest to coś w rodzaju pierwszego filaru pod budowę mostu, po wybudowaniu którego obligatariusze będą mogli doprowadzić do zmniejszenia własnych strat – mówił Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Decyzja Urzędu otwiera bowiem drogę do dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych obligatariuszy. PDM przygotowywał dokumentację związaną z emisjami obligacji GetBack, współpracował przy tym głównie z Idea Bankiem (od października toczy się także postępowanie przeciwko temu bankowi), który przedstawiał ofertę swoim klientom. Zapisy na wspomniane papiery dłużne odbywał się drogą elektroniczną. W wypełnionym formularzu – najczęściej robił to pracownik banku, a nie konsument - znajdował się zapis, że nabywcy obligacji nie usłyszeli ani nie dostali żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z tym, co jest napisane w propozycji nabycia obligacji lub warunkach emisji obligacji, nawet jeśli było inaczej. UOKiK uznał, że klauzula ta nie jest dozwolona.

Takie postanowienie mogło utrudnić konsumentom dochodzenie roszczeń, a także zniechęcić ich do tego typu działań. Miało zabezpieczyć PDM i współpracujący z nim Idea Bank przed odpowiedzialnością za ewentualne wprowadzenie klientów w błąd przed zawarciem umowy nabycia obligacji – mówił Niechciał.

Jak dodał, działania związane z GetBackiem są prowadzone przez UOKiK od kwietnia ubiegłego roku.

Decyzja UOKiK oznacza, że nabywcy obligacji będą mogli złożyć reklamację i zażądać zwrotu wpłaconych kwot, a przedsiębiorca nie będzie mógł powołać się na zakwestionowany zapis. Jeśli reklamacja nie odniesie skutku, wtedy pozostaje droga sądowa.

Obligatariusze GetBack, to w większości zwykli konsumenci, często osoby starsze, a nie profesjonalni inwestorzy. Wielu z nich straciło oszczędności życia, bo wmówiono im, że obligacje spółki są bezpieczne – mówił Niechciał.

UOKiK prowadzi 8 postępowań w sprawie możliwych nieprawidłowości przy oferowaniu produktów związanych z GetBackiem. W przypadku dwóch z tych postępowań chodzi o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W pierwszym chodzi o GetBack, a w drugim o Ideę Bank. Zarzuty dotyczą okłamywania konsumentów odnośnie bezpieczeństwa oferowanych obligacji GetBack, a także ich – jak wmawiano konsumentom – ekskluzywnego charakteru. Pięć postępowań dotyczy ustalenie czy spółki przekazywały rzetelne i pełne informacje nt. oferowanych papierów, postępowania prowadzone są wobec GetBacku, Idea Banku, PDM, Mercurius Financial Advisors, Getin Noble Banku i Noble Securitites. Jedno postępowanie związane jest z Idea Bankiem, a chodzi o to czy konsumenci wiedzieli, że ich pieniądze, które wpłacali na ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, mogły być inwestowane w fundusze inwestycyjne związane z GetBackiem.

Powiązane tematy

Komentarze