Informacje

Alior Bank dostał ponad 3 mln zł kary za nadużycia przy rozliczaniu lokat we franku szwajcarskim

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 lutego 2015, 21:25

  • 5
  • Powiększ tekst

Nie tylko kredyty frankowe ale i lokaty w tej walucie były oferowane w Polsce z naruszeniem prawa. UOKiK nałożył właśnie ponad 3,3 mln zł kary na Alior Bank za łamanie prawa przy rozliczaniu lokat we franku szwajcarskim

UOKiK prowadził postępowanie przeciwko Aliorowi od września 2014. Wątpliwości urzędu wzbudził sposób potraktowania konsumentów posiadających lokaty terminowe we franku szwajcarskim. Alior Bank w trakcie obowiązywania umów jednostronnie wprowadził zmiany do regulaminu, wycofując możliwość wypłaty zgromadzonych środków w gotówce w walucie lokaty.

Według UOKiK zmiana ta godziła w samą istotę umowy o lokatę bankową i pozbawiała konsumentów części spodziewanych zysków. UOKiK zakwestionował również sposób, w jaki Alior Bank informował o zmianie regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach bank wprawdzie przekazywał za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną, sprowadzały się one jednak do krótkiego opisania zmian. W ocenie Urzędu przedsiębiorca zrobił zatem za mało, by można było uznać, że konsumentom została dostarczona rzetelna informacja. Taka praktyka mogła pozbawić ich możliwości sprzeciwu.

W ocenie UOKiK Alior Bank naruszył interesy konsumentów ograniczając ich prawa do swobodnego dysponowania własnym kapitałem i osiągnięcia zysku w walucie lokaty, w jakiej była ona prowadzona. Urząd stwierdził, że gdyby konsumenci wiedzieli, że obsługa gotówkowa zostanie wycofana prawdopodobnie nie zakładaliby lokat we franku szwajcarskim w Alior Banku i ocenił je jako nieuczciwą praktykę rynkową.

Prezes UOKiK uznał, że działania przedsiębiorcy: niezgodne z prawem wprowadzenie zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania, a także nierzetelne i wprowadzające konsumentów w błąd wdrożenie ich w życie, były ze sobą wzajemnie powiązane, co dodatkowo wzmacniało ich negatywne oddziaływanie na konsumentów.

Na Alior Bank została nałożona kara finansowa – ponad 3,3 mln zł. Bank zaprzestał już stosowania zakwestionowanych praktyk. Za okoliczność łagodzącą, która pozwoliła na obniżenie kary, Urząd uznał także fakt, że jeszcze przed wszczęciem postępowania bank prowadził działania mające na celu łagodzenie niekorzystnych dla konsumentów ich skutków – przygotował ofertę pozwalającą na dokonywanie wypłat oraz pozytywnie rozpatrywał zgłaszane reklamacje.

Decyzja nie jest prawomocna, Alior Bank odwołał się do Sądu.

Powiązane tematy

Komentarze