Informacje

Sklep/handel / autor: Pixabay
Sklep/handel / autor: Pixabay

Nie należy spodziewać się wzrostu inflacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 marca 2019, 09:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, spadł w marcu br. o kolejne 0,6 pkt w stosunku do lutego - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Najbliższe miesiące mogą upłynąć pod znakiem malejącej inflacji.

Systematyczne obniżanie się wartości WPI obserwujemy od sierpnia ubiegłego roku - wskazało Biuro w piątkowym komunikacie.

Jak podano WPI w marcu 2019 r. „spadł o kolejne 0,6 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca”.

Eksperci BIEC podkreślili, że w ostatnich badaniach zarówno wśród menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i wśród konsumentów „zdecydowanie zmniejszyły się oczekiwania wzrostu cen”.

Przyczyniło się do tego odstąpienie od podwyżek cen energii oraz coraz wyraźniejsze sygnały słabnącej koniunktury w Europie, co wzmaga obawy o wielkość popytu zagranicznego i nakazuje powściągliwość w podnoszeniu cen u krajowych wytwórców - wskazano.

Według BIEC najbliższe miesiące prawdopodobnie upłyną pod znakiem malejącej inflacji.

Jednak w drugiej połowie roku tendencja ta może ulec odwróceniu - wskazano.

Dodano, że nadal czynnikami działającymi proinflacyjnie będą rosnące koszty pracy oraz zapowiedzi działań podtrzymujących popyt krajowy. A czynnikami podwyższonego ryzyka pozostają światowe ceny surowców oraz kurs złotego, „które kształtować będą koszty importu”.

Według Biura najsilniej w kierunku ograniczenia presji inflacyjnej oddziaływały oczekiwania przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych na temat kształtowania się cen na oferowane przez nich towary.

Po dwóch miesiącach silnego wzrostu tych oczekiwań, w lutowych badaniach nastąpił zdecydowany odwrót od tendencji do podnoszenia cen - napisano.

Podkreślono, że wskaźnik oczekiwań inflacyjnych wśród przedsiębiorców spadł w lutym o blisko połowę.

Spośród 22 branż jednie przedstawiciele dwóch nadal zamierzają z najbliższym czasie podnosić ceny swych produktów - wskazano.

Są to przedsiębiorstwa przetwórstwa ropy naftowej oraz przemysł poligraficzny. „Odstąpienie od podwyżek cen energii i pozostawienie ich na poziomie ubiegłorocznym miało decydujące znaczenie dla tak drastycznego obniżenia się oczekiwań inflacyjnych wśród przedsiębiorców” - wyjaśniono.

Podobnie, jak dodano, zareagowali konsumenci.

W lutym 2019 r. odsetek konsumentów spodziewających się w najbliższych miesiącach wzrostu cen spadł w stosunku do stycznia 2019 o blisko 5 punktów procentowych, zaś w stosunku do października ubiegłego roku, kiedy to konsumenci najsilniej wyrażali swoje obawy o stabilność cen, odsetek ten zmniejszył się o blisko 10 punktów procentowych (z 77 proc. w październiku 2018 do 67 proc. w lutym 2019) - napisano.

W ocenie BIEC w obu przypadkach efekt ten może być krótkotrwały.

Pozostałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności koszty pracy, nadal będą rosły, co wynikać będzie z sytuacji panującej na rynku pracy - napisano.

Wprowadzanie dodatkowych świadczeń o charakterze socjalnym, jak czytamy, może wyzwolić „dodatkową presję pracowników na wzrost wynagrodzeń”.

Biuro zwróciło też uwagę na osłabienie wartości złotego względem dolara i euro, które podraża import surowców oraz towarów konsumpcyjnych, co może przyczynić się do wzrostu cen paliw oraz towarów importowanych.

To z kolei zachęci rodzimych producentów do podnoszenia cen - wskazano.

Dodano, że takiemu scenariuszowi będzie sprzyjać „stymulowanie popytu konsumpcyjnego zwiększonymi, przedwyborczymi wydatkami socjalnymi, planowanymi w tym roku przez rząd”.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze