Informacje

Koszt '13' dla emerytów to 8,68 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 22 marca 2019, 11:49

    Aktualizacja · 22 marca 2019, 13:00

  • 0
  • Tagi: emerytury finanse legislacja prawo śiwadczenia
  • Powiększ tekst

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. zakłada, że koszt netto dla budżetu wyniesie ponad 8,68 mld zł. Dokument został zgłoszony do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne, na 2019 r.” - czytamy w ocenach skutków regulacji projektu ustawy.

Szacunków skutków finansowych dokonano na podstawie liczby świadczeń uzyskanych z ZUS, KRUS, MON, MSWiA oraz MS, podano także.

W dokumencie oszacowano, że wydatki ogółem wyniosą 10 721 mln zł, dochody ogółem wyniosą 2 037 mln zł, co oznacza, że saldo będzie ujemne i wyniesie 8 684 mln zł. Wydatki z budżetu są oszacowane na 818 mln zł.

Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. Pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych i rentowych, wprowadzono wiele zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą. W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w maju 2019 r., w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł (brutto) - czytamy także.

Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jedno świadczenie przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba. Proponuje się, by jednorazowe świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w maju (z wyjątkiem świadczeń przewidzianych do wypłaty w czerwcu lub w lipcu) - czytamy dalej.

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie się wliczała do dochodu.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jak tłumaczy resort w dokumencie, wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia wynika z faktu konieczności przygotowania do technicznej wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego już w połowie kwietnia 2019 r. Z uwagi, że dzień 1 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego może trafić do świadczeniobiorców już pod koniec kwietnia 2019 r.

(ISBnews)SzSz

Komentarze