Informacje

NBP / autor: Fratria
NBP / autor: Fratria

Poprawiły się opinie o NBP, KNF i KAS

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 27 marca 2019
  • 16:00
  • 1
  • Tagi: biznes KAS KNF NBP opinie sondaż
  • Powiększ tekst

Poprawiły się notowania dwóch instytucji finansowych, które od pewnego czasu ogniskują uwagę opinii publicznej: Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego - wynika z najnowszego marcowego sondażu CBOS.

Dodano, że nieco lepsze niż pół roku temu są też notowania Krajowej Administracji Skarbowej, a niewielkie pogorszenie dotyczy ocen działalności Lasów Państwowych.

Od stycznia wyraźnie poprawiły się notowania Narodowego Banku Polskiego. Obecnie ponad dwie piąte badanych (45 proc., od stycznia wzrost o 10 punktów procentowych) jest zadowolone z pracy NBP, a ponad jedna czwarta (28 proc., spadek o 2 punkty) ją krytykuje - podano.

Jak wyjaśniono, pozytywnemu odbiorowi działalności NBP sprzyjają przede wszystkim poparcie dla PiS, prawicowe poglądy polityczne i duże zaangażowanie w praktyki religijne, a także młody wiek respondentów (18 24 lata) i wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Natomiast złe oceny przewyższają dobre wśród potencjalnych wyborców PO i Wiosny, osób o orientacji lewicowej, nieuczestniczących w praktykach religijnych.

Podkreślono, że w przypadku Narodowego Banku Polskiego „krytyka funkcjonowania nadal jest znacznie częstsza, niż była przed tzw. aferą KNF (ujawnieniem nagrania rozmowy przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim)”.

CBOS poinformował ponadto, że nieco lepsze niż w styczniu są notowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Pozytywnie działalność Komisji ocenia ponad jedna czwarta Polaków (28 proc., od stycznia wzrost o 3 pkt. procentowe). Podobna ilość osób (29 proc., spadek o 4 pkt. proc.) jest przeciwnego zdania.

Sondażownia zwraca uwagę, że podobnie jak w przypadku oceny działania NBP, pozytywnie o pracy KNF wypowiadają się potencjalni wybory PiS, ankietowani o poglądach prawicowych, uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu i najmłodsi badani. Krytycznie o KNF oceniają z kolei zwolennicy Wiosny i PO, identyfikujący się z lewicą, niepraktykujący religijnie oraz uzyskujący wysokie dochody per capita (powyżej 1799 zł).

Z opublikowanego przez CBOS sondażu wynika, że poprawiała się również ocena działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Pozytywnie ocenia ją co trzeci ankietowany (33 proc., od września ub.r. wzrost o 3 pkt. proc.), natomiast negatywnie - około jednej ósmej (13 proc.). Ponad połowa Polaków (54 proc., spadek o 3 pkt. proc.) nie ma wyrobionego zdania o pracy KAS - wskazano.

CBOS podał, że w ciągu ostatniego półrocza pogorszyły się z kolei opinie o działalności Lasów Państwowych. Funkcjonowanie tej instytucji dobrze ocenia blisko połowa ankietowanych (48 proc., od września 2018 roku spadek o 2 pkt. proc.), a źle - około jednej czwartej (23 proc., wzrost o 3 pkt. proc. Różnica zdań - podobnie jak w przypadku NBP, KAS, czy KNF - wynika ze światopoglądu. Pozytywną opinię o Lasach Państwowych mają osoby religijne i identyfikujące się z prawicą; negatywną - niepraktykujący, posiadający lewicowe poglądy.

Badanie CBOS „Ocena działalności instytucji publicznych” został przeprowadzony w dniach 7-14 marca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

MS, PAP

Komentarze