Informacje

Będą trudności z zapewnieniem bilansu mocy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 marca 2019, 13:48

  • 2
  • Powiększ tekst

Istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy w okresie letnio-jesiennym mogą wystąpić już w 2019 r., wynika z analizy możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Wyniki analizy możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc w kolejnych latach wskazują, że już w 2019 r. mogą wystąpić istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy (dostaw energii do odbiorców bez konieczności wprowadzania ograniczeń) w okresie letnio-jesiennym - czytamy w Biuletynie URE.

Na ocenę tej sytuacji wpływa między innymi fakt niewielkiego marginesu mocy dyspozycyjnej dostępnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w tym okresie przy założeniu rezerwy mocy jedynie na poziomie 9% ponad zapotrzebowanie tj. niezbędnej w warunkach operacyjnych.

Warto podkreślić, że do analiz długoterminowych przyjmuje się znacznie wyższą wartość niezbędnej nadwyżki mocy. Istotnym jest również fakt, że już obecnie w KSE funkcjonują jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej w zakresie 800 – 1100 MW (kolejne jednostki w tej klasie mocy są planowane do oddania do eksploatacji w tym roku) - czytamy dalej.

Nagła niedyspozycyjność takich jednostek wytwórczych spowodowana np. awarią w sposób znaczący wpływa na bilans mocy, w szczególności w sytuacji, gdy rezerwa mocy dyspozycyjnej dostępna w KSE jest niewielka, wskazano.

Sytuacja bilansowa może ulec znaczącemu pogorszeniu w przypadku trwałego (lub długotrwałego) wycofania z eksploatacji jednostek wytwórczych w Elektrowni Adamów oraz opóźnienia oddania do eksploatacji dwóch nowych jednostek wytwórczych budowanych w Elektrowni Opole, podkreślono.

Do badania pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym wykorzystano prognozowane szczytowe zapotrzebowanie brutto na moc elektryczną przedstawiono według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

W zakresie nowych inwestycji uwzględniono jedynie inwestycje o istotnym stopniu zaawansowania (inwestycja jest co najmniej na etapie montażu finansowego projektu), według danych przedstawionych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej 50 MW lub więcej oraz przez 11 największych grup kapitałowych prowadzących działalność energetyczną w Polsce.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane rzeczywiste (powykonawcze) dotyczące mocy dyspozycyjnej wszystkich jednostek wytwórczych w KSE za pełne 12 miesięcy w 2018 r. według danych PSE, która to moc została powiększona w kolejnych latach o bilans mocy dyspozycyjnej wynikający z nowych inwestycji, wycofań z eksploatacji oraz przyrostu lub ubytku mocy w wyniku modernizacji.

Wyniki analizy opartej wyłącznie o źródła wytwórcze objęte badaniem nie uwzględniają możliwości importu mocy z zagranicy, inwestycji w nowe moce wytwórcze przez przedsiębiorstwa energetyczne nieobjęte badaniem oraz mocy zakontraktowanych w ramach IRZ (obecnie 830 MW) i DSR (obecnie około 500 MW w Programie Gwarantowanym), zastrzeżono.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze