Informacje

Pracownik budowlany / autor: Pixabay
Pracownik budowlany / autor: Pixabay

Pracownicy nie boją się o utratę pracy

br

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2019, 12:33

  • 1
  • Powiększ tekst

2/3 spośród zatrudnionych nie obawia się, że straci pracę – wynika z „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Odsetek osób, które oczekują, że w przypadku utraty pracy znajdą nowe, jakiekolwiek zatrudnienie wzrósł w I kw. tego roku do 90 proc. w porównaniu do 89 proc. kwartał wcześniej i 83 proc. rok temu. Natomiast odsetek osób oczekujących, że znajdzie pracę tak samo dobrą lub lepszą od obecnej wzrósł w ujęciu kw/kw do 71 proc. z 69 proc. i wobec 67 proc. rok temu.

Badanie ponadto wykazało, że 6 na 10 badanych pracowników ocenia, że ryzyka utraty pracy nie ma w ogóle lub jest niewielkie. Największe obawy o utratę pracy występują na wschodzie Polski - 11 proc., najmniejsze na zachodzie i południu - 5 proc. i w średnich (20-50 tys.) i dużych miastach. Osoby z wyższym wykształceniem - 71 proc. najmniej obawiają się utraty pracy i pracownicy w wieku od 30 do 39 lat -71 proc..

Z badania wynika, że jednocześnie ze wzrostem satysfakcji z pracy spada chęć do jej zmiany. 49 proc. respondentów deklaruje, że w ogóle nie szukają pracy i jest to wynik o 4 pp. wyższy niż poprzednio.

Prawie 80 proc. odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy i jest to największy odsetek w historii badania Instytutu. Przedstawiciele kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla odpowiednio - 95 proc. i 81 proc. są najbardziej zadowoleni z pracy, specjaliści - 85 proc.. Najniższe zadowolenie wykazują robotnicy niewykwalifikowani - 72 proc., mistrzowie i brygadziści - 64 proc. W przypadku badania satysfakcji z pracy w ujęciu formy zatrudnienia - samozatrudnieni deklarują najwyższą satysfakcję z wykonywanej pracy - 89 proc., następnie pracujący na umowę zlecenie lub dzieło – 79 proc.

Największy optymizm pracowników występuje na południu, zachodzie i północy - powyżej 90 proc., najmniejszy, ale nadal wysoki w centrum i na wschodzie - powyżej 85 proc.. W miastach od 20-50 tys. mieszkańców 86 proc. badanych uważa, że w ciągu pół roku jest w stanie znaleźć nową pracę. W swoje możliwości w tym zakresie najbardziej wierzą najmłodsi pracownicy (18-29 i 30-39 lat), robotnicy wykwalifikowani, przedstawiciele kadry zarządzającej i specjaliści - czytamy w raporcie.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze