Informacje

Paweł Surówka / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
Paweł Surówka / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

PZU wypłaci sowitą dywidendę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 16 kwietnia 2019
  • 20:01
  • 7
  • Tagi: biznes dywidenda finanse PZU wypłata zysk
  • Powiększ tekst

Rekordowe wyniki Grupy PZU wypracowane w 2018 roku, w tym 3,213 mld zł zysku netto, skłoniły zarząd do rekomendacji wypłaty dywidendy w kwocie 2,80 zł na akcję, tj. więcej o 0,30 zł niż w ubiegłym roku. Jest to ekwiwalent 2,4 mld zł wypłaconych do akcjonariuszy. Jeśli walne zgromadzenie zatwierdzi propozycję zarządu PZU, to stopa dywidendy może sięgnąć ponad 6,5 proc. Propozycję zarządu zatwierdziła dzisiaj rada nadzorcza.

W 2017 roku akcjonariusze spółki otrzymali wypłatę w kwocie 1,40 zł na akcję (czyli 1,2 mld zł), zaś rok później dywidenda została zwiększona do 2,50 zł na akcję (czyli 2,2 mld zł).

W 2018 roku skonsolidowany zysk netto przypisany jednostce dominującej wzrósł o 11 proc. Dlatego zarząd PZU zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2,4 mld zł. Oznaczać to będzie – w przypadku zatwierdzenia rekomendacji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy – stopę dywidendy w wysokości przekraczającej 6,5 proc.

Paweł Surówka, prezes Grupy PZU, podkreśla, że rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości podanej w komunikacie giełdowym oznacza konsekwentną realizację zobowiązania zarządu wobec akcjonariuszy, iż dywidenda na akcję rok do roku będzie rosła.

Realizacja strategii #nowePZU przyniosła nam w 2018 roku rekordowe wyniki. Chciałbym w imieniu całego zarządu podziękować naszym akcjonariuszom za zaufanie i potwierdzić, że równolegle do kontynuacji naszych inwestycji w dalszy rozwój i strategię do 2020 roku, postanowiliśmy przekazać im większość wypracowanego zysku na akcję na poziomie znacznie wyższym niż w ubiegłym roku. To bardzo dobra wiadomość i dowód na to, że realizujemy założenia strategii i obietnice złożone akcjonariuszom – powiedział Paweł Surówka.

Z kolei Tomasz Kulik, CFO Grupy, dodał, że jego zdaniem coraz ważniejszą rolę odgrywa także wykorzystanie nowych technologii cyfrowych, które wraz z postępującymi procesami rozwoju, skalowania i wdrożeń w kolejnych obszarach biznesowych pozwalają na dalszą redukcję kosztów.

Możliwość zaproponowania tak wysokiego poziomu wypłaty dywidendy znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wskaźnikach kapitałowych Grupy PZU, zapewniających bezpieczny bufor kapitałowy, zarówno w przypadku zdarzeń na rynku ubezpieczeniowym jak i finansowym – powiedział Tomasz Kulik.

Oprac. MS

Komentarze