Informacje

PZU / autor: fot. Fratria
PZU / autor: fot. Fratria

Jaki zysk PZU za 2023 rok? Dane już są

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 marca 2024, 08:18

  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej za rok 2023 wyniósł 5,77 mld zł, przy przychodach z ubezpieczeń w wysokości 26,87 mld zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie giełdowym.

W komunikacie prasowym wyjaśniono, że wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, tj. PZU SA, był w 2023 r. o ponad połowę wyższy niż rok wcześniej (wzrost o 52,5 proc. r/r).

Skąd ten wynik?

Według spółki, podstawą tego rezultatu był wynik w wysokości 4 mld zł osiągnięty z usług ubezpieczenia. Złożyły się na niego wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do blisko 27 mld zł (wzrost o 8,6 proc. r/r), w tym 2,7 mld zł za granicą (wzrost o 16,3 proc. r/r), oraz wysoka rentowność w najważniejszych dla grupy PZU obszarach produktowych na rynku polskim.

PZU poinformowało, że dodatkowymi komponentami najwyższego w historii zysku netto grupy PZU był wynik z inwestycji na portfelu głównym, który w 2023 r. przekroczył 2,5 mld zł (wzrost o 12,1 proc. r/r) oraz wzrost kontrybucji działalności bankowej do prawie 2 mld zł (wzrost o 241,6 proc. r/r).

Dobre perspektywy?

Obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład, tj. Banku Pekao i Alior Bank” – powiedziała cytowana w komunikacie członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU Anita Elżanowska.

Zadowolony jak akcjonariusz?

Przypomniano, że w ubiegłym roku do akcjonariuszy PZU SA trafiło 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 (2,40 zł na akcję).

Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy. Zysk PZU SA, który jest kluczowy przy ustalaniu górnej granicy wypłaty, wzrósł z 1,6 mld zł w 2022 r. do niemal 4 mld zł w 2023 r. Również rekomendacja KNF odnośnie dopuszczalnych poziomów dywidendy w roku 2024 jest mniej restrykcyjna niż w latach ubiegłych” – wskazała cytowana w komunikacie Elżanowska.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Małe reaktory jądrowe coraz bliżej

Złe wieści dla kierowców. Oto niemiła niespodzianka

Święta trochę droższe. Za co zapłacimy więcej?

W minionym roku dynamicznie rosła przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń w tym obszarze na rynku polskim wzrosły o 11,4 proc. r/r – do 16,1 mld zł.

Z kolei przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2023 r. wyniosły blisko 8,1 mld zł, a marża operacyjna w tym dziale wzrosła do 24,1 proc.

Dodano, że liczba umów zdrowotnych w grupie PZU na koniec 2023 r. przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 6,1 proc. r/r). Przychody całego filara zdrowia w ub.r. wyniosły ponad 1,6 mld zł i były wyższe o 25,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych