Informacje

Ciepłownia / autor: Pixabay
Ciepłownia / autor: Pixabay

Ruszył program wsparcia dla ciepłowni

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 28 kwietnia 2019, 09:40

  • 1
  • Tagi: biznes ciepłownie dofinansowanie energetyka wsparcie
  • Powiększ tekst

Pilotażowe programy wsparcia ciepłownictwa ze środków krajowych pomogą sektorowi się modernizować zarówno termicznie, jak i kosztowo - powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że chodzi tu przede wszystkim o poprawę jakości powietrza.

Rozwój i modernizacja ciepłownictwa jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby poprawiać jakość powietrza - szczególnie w miastach i w miasteczkach. Resort dostrzega szczególny potencjał ciepłownictwa powiatowego, stąd też program narodowego funduszu ochrony środowiska - powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek o pilotażowym programie „ciepłownictwo powiatowe” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). - Program pozwoli nam oszacować i sprawdzić, w jaki sposób powinniśmy pomóc modernizować się tym mniejszym ciepłowniom, tak by one dostarczały w sposób jak najbardziej efektywny - nie tylko termicznie, ale także kosztowo - ciepło do mieszkańców. Sprzyja to poprawie jakości powietrza - zmniejsza emisję dwutlenku węgla i pyłów do środowiska - podkreślił wiceminister.

Program jest skierowany do ciepłowni o mocy poniżej 50 MW, w których przynajmniej 70 proc. udziałów mają samorządy terytorialne.

Chodzi o pobudzenie małych powiatowych ciepłowni - przede wszystkim chodzi nam o te najmniejsze miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Tutaj mówimy o 90 proc. polskiego ciepłownictwa” - powiedziała Urszula Zając, dyrektor departamentu energii w NFOŚiGW.

Fundusz przeznaczył na pilotażowy program pół miliarda zł.

To są początkowe środki na bardzo korzystnych warunkach. 30 proc. dofinansowania w formie dotacji, 70 proc. dofinansowania w formie pożyczki, którą można zwrócić w ciągu 20 lat. Można umorzyć tę pożyczkę do 10 proc., nie więcej niż 5 mln zł - przekazała przedstawiciel funduszu.

Zdaniem Bogusława Regulskiego, wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, program wsparcia ze środków krajowych daje szanse na modernizacje i rozwój sektora małych, często przestarzałych ciepłowni, które mają problem z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Ciepłownictwo powiatowe jest bardzo ciekawym programem, który jest dedykowany właśnie dla tej grupy. Nieefektywność systemu ciepłowniczego jest barierą w uzyskiwaniu środków pomocowych z Unii na rozwój i modernizację - poinformował.

Według wiceprezesa Izby, unijnych wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego nie spełnia 83 proc. systemów ciepłowniczych w Polsce - przede wszystkim tych najmniejszych.

Jak podkreśla resort środowiska, program wsparcia powiatowych ciepłowni jest rozwinięciem innego projektu resortu środowiska - skierowanego do obywateli programu „Czyste powietrze”, który dofinansowuje m.in. przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, ale tak, by ona była jak najbardziej efektywna - tym narzędziem jest właśnie wspieranie i rozwój ciepła systemowego szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Te systemy wymagają modernizacji, wymagają rozwoju infrastruktury – powiedział wiceminister Mazurek i dodał, że program wsparcia powiatowych ciepłowni daje także szanse na większy udział w sektorze dla odnawialnych źródeł energii i samowystarczalności energetycznej powiatów. - Jeśli to jest źródło geotermalne, to wykorzystujemy geotermię, jak mamy do czynienia z biomasą, czy z innymi źródłami, które w sposób efektywny kosztowo możemy pozyskiwać dla produkcji ciepła w zimie, czy też chłodu w okresie letnim” - zaznaczył Mazurek.

Nabór wniosków do programu „ciepłownictwo powiatowe” trwa od 1 marca br. do 20 grudnia br.

PAP, MS

Komentarze