Informacje

Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki ma rosnąca populacja seniorów?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 23 maja 2019, 16:14

  • 1
  • Powiększ tekst

Na to aktualne pytanie odpowiedzą zaproszeni eksperci podczas bloku tematycznego Srebrna gospodarka w ramach II Forum Wizja Rozwoju. Zwieńczeniem ciekawych dyskusji będzie koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego.

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Duże tempo zachodzących zmian demograficznych stawia przed nami wyzwania, którym w równie szybkim tempie należy sprostać. Próbą dla rządzących jest przede wszystkim przystosowanie systemu emerytalnego tak, by odpowiadał on rosnącemu zapotrzebowaniu, ale również realizacja zadań z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji seniorów.

Istotny jest także rozwój rozmaitych form opieki dostosowanych do zróżnicowanych wymagań najstarszej części naszego społeczeństwa. Zadaniem przedsiębiorców jest z kolei dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych przez siebie dóbr i usług. Przy projektowaniu dedykowanych seniorom rozwiązań muszą odważyć się sięgać po te, wykorzystujące innowacyjne technologie.

Srebrna gospodarka to rynek dóbr i usług dedykowanych osobom starszym. Pomysłodawcą bloku o tej nazwie jest Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan poseł na Sejm RP i Partner merytoryczny nadchodzącej edycji wydarzenia. Inicjatorka Forum upatruje wiele szans ekonomicznych właśnie w potencjale osób starszych.

Ich doświadczenie, ale i siła nabywcza to kluczowe elementy współczesnej gospodarki – przekonuje poseł Zwiercan – Społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze.

Wszystkie zmiany zachodzące w obecnym świecie powodują, że obraz dzisiejszego seniora coraz bardziej oddala się od powszechnie panującego stereotypu. Dziś to osoba szukająca nowych wyzwań, aktywnie angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, chcąca stale się rozwijać. Eksperci II Forum Wizja Rozwoju, najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Polsce północnej, przedyskutują najistotniejsze zagadnienia związane z życiem polskich seniorów.

Zaproszeni specjaliści omówią m.in. problematykę osób starszych jako nowych odbiorców towarów i usług. Rosnąca liczba seniorów powoduje, że stają się oni jedną z najważniejszych grup konsumenckich, co przyczynia się do rozwoju tak zwanego „srebrnego rynku”.

Wnioski płynące z panelu mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, jakim konsumentem jest senior i czy rynek nadąża za jego potrzebami? Inne istotne zagadnienia, które poruszone zostaną podczas rozmowy, to kwestia podjęcia kroków zwiększających aktywność zawodową osób starszych. Odpowiednie decyzje są bardzo ważne dla całej polskiej gospodarki i należy się również zastanowić, jakie powinny być kierunki rozwoju polityki społecznej wobec tej grupy.

Omawiając kwestie związane z seniorami nie można zapomnieć o profesjonalnej opiece medycznej, zajmującej się zarówno psychiką osób z tej grupy społecznej, jak i ich fizycznością. Zaawansowany wiek i znaczące zmiany w życiu mogą stać się przyczyną stresu, z którym nie każdy wie jak sobie poradzić. W ramach II Forum Wizja Rozwoju paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonująca w Polsce pomoc psychologiczno-psychiatryczna sprosta wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa? Jaka jest jej dostępność oraz zainteresowanie nią?

Ponadto poruszony zostanie również temat rozwoju polskiego rynku usług opiekuńczych, który obecnie zdominowany jest przez podmioty publiczne, co generuje ogromne koszty pokrywane z budżetu państwa. W trakcie rozmów specjaliści odpowiedzą na dwa ważne pytania: czy podmioty komercyjne zdolne są skutecznie wspierać sektor opieki publicznej oraz jaki powinien być podział udziału sektora publicznego i prywatnego, by efektywnie zaspokoić potrzeby osób starszych z obszaru usług opiekuńczych?

W ramach bloku Srebrna gospodarka odbędą się panele: Przyszłość seniorów na rynku pracy, Polityka senioralna wyzwaniem dla rządzących, Srebrna gospodarka motorem napędowym konsumpcji, Zdrowie psychiczne osób starszych, Seniorzy jako atrakcyjna perspektywa dla rynku turystycznego, Usługi opiekuńcze – rynek publiczny czy prywatny, Gmina dla Seniora a rozwój lokalnego rynku oraz Senior w świecie nowoczesnych technologii. Zwieńczeniem ciekawych dyskusji będzie koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego.

Prelegentami bloku będą m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Poseł na Sejm RP Bożena Borys-Szopa, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Wiceprezes GUS Grażyna Mariniak oraz dr Rafał Sapuła - stały doradcza sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

II Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Odbędzie się w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 czerwca 2019 r. W harmonogramie znalazło się sto debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości.

Partnerami merytorycznymi Forum jest już dziesięć ministerstw: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii.

Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A., LOTOS S.A oraz PKN ORLEN. Partnerami głównymi Forum są Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Partnerem+ Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., DGT Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerami kolejowymi są PKP S.A. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich seniorów do wzięcia darmowego udziału w II Forum Wizja Rozwoju.

Wystarczy zarejestrować się na: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze