Informacje

Pieniądze, walizka / autor: Pixabay
Pieniądze, walizka / autor: Pixabay

Zmiany w CIT. Koniec z wyprowadzaniem zysku za granicę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 lipca 2019, 19:05

  • 1
  • Powiększ tekst

Ministerstwo finansów przygotuje zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeciwdziałające przenoszeniu przez korporacje zysku za granicę - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd miałby przyjąć zmiany w III kwartale br

Jak wyjaśniono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, planowany projekt w istotnym zakresie stanowi implementację unijnej dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich zwanej dyrektywą ATAD 2. Przekłada ona na grunt UE efekty prac podejmowanych w ostatnich latach na forum międzynarodowym, w szczególności przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysku (BEPS).

Regulacja przewidziana dyrektywą wpisuje się w obecne ogólnoświatowe (w tym Polski) priorytety polityczne dotyczące międzynarodowego opodatkowania, wskazujące na konieczność przywrócenia zaufania do systemów podatkowych jako sprawiedliwych mechanizmów i umożliwienie rządom rzeczywistego utrzymania suwerenności podatkowej. Charakter przepisów zawartych w ww. dyrektywie stanowi wyraz dążenia na forum UE do zapewnienia, poprzez zwiększenie skuteczności krajowych systemów opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw korporacyjnych, aby podatki były płacone w miejscu, gdzie są generowane zyski i wytwarzana jest wartość - wyjaśniono.

Wskazany cel, jak podano, ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie przez wszystkie państwa członkowskie UE do swoich ustawodawstw podatkowych najbardziej powszechnych rozwiązań (instytucji) prawnych przeciwdziałających tzw. optymalizacji podatkowej. Ustalono, że dyrektywa ATAD 2 ma być, co do zasady, implementowana 1 stycznia 2020 r. Jedynie wdrożenie przepisu dot. rozbieżności w kwalifikacji odwróconych struktur hybrydowych zostało przesunięte na 1 stycznia 2022 r.

Zmiana ma dotyczyć także przepisów, które nałożyły na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia ujawniania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych oraz przekazywania informacji o ujawnionych schematach organom podatkowym innych państw członkowskich (tzw. regulacje MDR).

Jak wyjaśniono, proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu przepisów regulujących cztery kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych: wynikających z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego; będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu; wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami; sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych - napisano.

Poinformowano, że projektowana nowela nałoży na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich (oraz w ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej), jak również zakres, sposób i termin przekazania tej informacji. Przewidziano uszczegółowienie przesłanek obowiązku przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Raportowaniem mają zostać objętej jurysdykcji, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe) według wspólnego wykazu Unii Europejskiej.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze