Informacje

Posiedzenie Rady Ministrów / autor: PAP/Marcin Obara
Posiedzenie Rady Ministrów / autor: PAP/Marcin Obara

Rząd przyjął projekt budżetu bez deficytu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 sierpnia 2019, 12:21

  • 1
  • Powiększ tekst

Jak informuje nieoficjalnie PAP, rząd zaakceptował projekt budżetu na 2020 r., w którym nie zaplanowano deficytu.

O tym, jak wygląda kształt budżetu, pisze na swoich stronach portal wPolityce.pl . Jak wynika z informacji portalu, w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł, całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE – łączny deficyt państwa, samorządów i systemu ubezpieczeń społecznych) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne są następujące: wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3 proc. oraz wzrost spożycia prywatnego o 6,4 proc.

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

W budżecie założono obniżki podatków przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0% dla młodych, powszechna obniżka podatku PIT do 17% wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19% do 9% - najniższej stawki w UE – informuje wPolityce.pl

Budżet obejmuje finansowanie programu Rodzina 500+. Specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie wraz z wyższą kwotą zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego.

W budżecie przewidziano także środki na wypłatę tzw. matczynych emerytur dla mam, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a także program „Dobry start” – wyprawkę dla dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 300 zł.

Wydatki na ochronę zdrowie w 2020 roku przekroczą 5%, a na obronę narodową 2%. Na zdrowie Polaków zostanie przeznaczone rekordowe ponad 109 mld złotych, a budżet obronny wzrośnie o około 5 miliardów złotych i wyniesie blisko 50 mld złotych.

Cały tekst można znaleźć na stronach wPolityce.pl

Powiązane tematy

Komentarze