Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Koniunktura minimalnie lepsza

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2019, 10:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WKK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w sierpniu br. wzrósł o 0,7 pkt wobec notowań sprzed miesiąca; aktywność gospodarczą podtrzymuje popyt wewnętrzny - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w sierpniu 2019 roku wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Pomimo tego wzrostu nie odrobił on strat z ubiegłego miesiąca i od początku roku stracił ponad dwa punkty” - czytamy w komunikacie BIEC.

Jak wyjaśniono, spośród ośmiu składowych wskaźnika pogorszeniu uległy cztery, trzy nieznacznie poprawiły się i jedna pozostała na tym samym poziomie co miesiąc temu. „Dzięki wysokiej dynamice wynagrodzeń oraz wzrostowi wydatków socjalnych popyt wewnętrzny podtrzymuje aktywność gospodarczą. Jednak popyt zagraniczny, w miarę słabnącej koniunktury w krajach Unii Europejskiej, ulega wyraźnemu osłabieniu” - zauważono.

Z badań BIEC wynika, że w sierpniu br. ogólny portfel zamówień w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego uległ niewielkiej poprawie. Zmniejszyło się jednak, i to znacznie, tempo napływu zamówień pochodzących od odbiorców zagranicznych. „Spośród 22 branż aż 13 wskazuje na spadek zamówień eksportowych. Najdotkliwiej odczuwają to przedsiębiorstwa przetwarzające surowce energetyczne, branża odzieżowa oraz producenci metali. W tej grupie przedsiębiorstw przewaga odsetka firm, które w sierpniu odnotowały spadek zamówień nad tymi, które odczuły ich wzrost przekracza 20 proc.” - poinformowano.

Według instytutu, wielkość produkcji i sprzedaży podtrzymywana jest przede wszystkim przez popyt krajowy, w szczególności na wyroby AGD i pozostały sprzęt wyposażenia mieszkań, gdzie roczna dynamika sprzedaży tych artykułów sięgnęła w lipcu blisko 20 proc. Okres wakacyjny sprzyja tego rodzaju zakupom, zwłaszcza przy utrzymującej się od blisko dwóch lat wysokiej dynamice wzrostu wynagrodzeń oraz szeroko zakrojonym świadczeniom socjalnym.

Do wzmożonych zakupów tej grupy towarów przyczynić się również mogła rosnąca inflacja. Konsumenci bowiem często zachowują się w myśl reguły +zdążyć z zakupami przed inflacją+. W obawie o dalszy wzrost cen przyspieszają oni swoje decyzje o dokonaniu zakupów dóbr trwałego użytku” - czytamy w komunikacie BIEC.

Zauważono, że w przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 pracowników ponownie obniżyła się wydajność pracy. Zdaniem BIEC tendencja ta dominuje od ponad dwóch lat i negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej oferty handlowej na rynkach międzynarodowych.

Przyznano, że co prawda ostatnie osłabienie złotego działa w przeciwnym kierunku, jednak w dłuższej perspektywie, gdy wahania złotego względem euro i dolara ustabilizują się, pogarszająca się wydajność pracy oznaczać może w przypadku wielu firm trwałe wypchnięcie z dotychczasowych rynków zbytu oraz trudności ze zdobyciem nowych.

Potwierdzają to badania GUS na temat pozycji konkurencyjnej firm, z których wynika, że w ciągu ostatniego roku pogorszyła się ona na rynku europejskim blisko pięciokrotnie a na pozostałych rynkach świata w jeszcze większym stopniu” - napisano.

Zdaniem BIEC konsekwencją zmniejszonego napływu zamówień jest pogorszenie sierpniowych ocen menadżerów na temat ogólnej sytuacji panującej w ich firmach, pomimo że oceny na temat kondycji finansowej badanych firm nie uległy istotnej zmianie w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. „Jednak w lipcowych badaniach wskaźnik obrazujący sytuację finansową firm obniżył się znacząco i osiągnął najniższy poziom od grudnia 2016 roku” - zastrzeżono.

Średnia wartość podstawowego wskaźnika giełdowego WIG w sierpniu ponownie spadła a tym samym niewielki wzrost indeksów sprzed miesiąca został całkowicie zniwelowany” - dodano.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze