Informacje

Pieniądze / autor: Fratria
Pieniądze / autor: Fratria

Niebywałe ! KE chwali Polskę za ograniczenie luki VAT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 września 2019, 14:46

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2017 roku Malta, Polska i Cypr najlepiej w Unii Europejskiej radziły sobie w walce z luką VAT. W całej Unii państwa członkowskie straciły łącznie 137,5 mld euro dochodów z tytułu tego podatku - wynika z danych przedstawionych w czwartek przez Komisję Europejską.

W czwartek KE opublikowała raport na temat tzw. luki VAT w 2017 r. To całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu tego podatku a kwotą faktycznie pobraną. Wyraża szacunkową wartość utraconych dochodów z powodu oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania, upadłości czy niewypłacalności finansowej.

Komisja pytana w czwartek o Polskę oświadczyła, że spodziewa się dalszej obniżki luki VAT. Jej rzeczniczka Vanessa Mock podkreśliła, że w ostatnich latach Polska znacząco poprawiła ściągalność tego podatku.

Luka VAT obniżyła się o 6,4 punktów procentowych. Obniża się w istotny sposób, szczególnie w latach 2013-2017, zmniejszając się o 13 punktów procentowych. Oczekujemy, że dane za 2018 rok będę mówiły też o dalszej obniżce luki - do 9,5 proc. - wskazała. W 2017 roku luka ta wyniosła w Polsce, według szacunków KE, 13,7 proc.

Z raportu Komisji wynika, że w całej UE luka VAT nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

W 2017 roku największą lukę odnotowała Rumunia - brakowało 36 proc. dochodów z tytułu VAT. Na kolejnych miejscach uplasowały się Grecja (34 proc.) i Litwa (25 proc.). Najmniejsze luki zaobserwowano na Cyprze, w Luksemburgu i w Szwecji - odpowiednio 0,6, 0,7 i 1,5 proc. dochodów z tytułu VAT. W wartościach bezwzględnych największą lukę w podatku VAT, wynoszącą około 33,5 mld euro, zanotowano we Włoszech.

Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 25 państwach członkowskich, a w trzech wzrosła. Państwami, które osiągnęły bardzo dobre wyniki i znaczny spadek strat z tytułu podatku VAT, były Malta (ok. -7 punktów proc.), Polska (ok. -6 punktów proc.) i Cypr (ok. -4 punkty proc.). Siedem państw członkowskich - Słowenia, Włochy, Luksemburg, Słowacja, Portugalia, Czechy i Francja - również odnotowało dobre rezultaty, zmniejszając lukę w podatku VAT o ponad 2 punkty procentowe.

Luka w podatku VAT znacznie wzrosła w Grecji (2,6 pkt proc.) i na Łotwie (1,9 pkt proc.) oraz nieznacznie w Niemczech (0,2 pkt proc.).

W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się w 2017 r. o 8 mld euro do 137,5 mld euro, czyli o podobną kwotę jak w 2016 r. - wówczas odnotowano spadek o 7,8 mld euro. Luka w podatku VAT w 2017 r. stanowi 11,2 proc. łącznych dochodów z tytułu VAT w UE w porównaniu z 12,2 proc. w roku poprzednim. Ta tendencja spadkowa obserwowana jest już piąty rok z rzędu.

Korzystny klimat gospodarczy i niektóre krótkoterminowe rozwiązania polityczne wprowadzone przez UE przyczyniły się do zmniejszenia luki w podatku VAT w 2017 r. Aby odnotować bardziej znaczące postępy, konieczne będzie jednak przeprowadzenie gruntownej reformy systemu VAT, tak aby stał się on bardziej odporny na oszustwa. Nasze wnioski w sprawie wprowadzenia ostatecznego i przyjaznego dla biznesu systemu VAT czekają na rozpatrzenie. Państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić na to, by bezczynnie przyglądać się temu, jak na skutek oszustw karuzelowych i niespójności związanych z VAT w systemie tym giną miliardy - powiedział w czwartek komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, Pierre Moscovici.

Opublikowane w czwartek sprawozdanie dotyczące luki w podatku VAT koncentruje się na 2017 r., ponieważ jest to najnowszy okres, za który dostępne są obszerne dane. W tegorocznym badaniu wprowadzono jednak nowy element: prognozowanie zapewniające tzw. szybkie szacunki za rok poprzedzający rok publikacji, tj. rok 2018. Wskazują one na to, że luka w podatku VAT prawdopodobnie będzie się nadal zmniejszać i spadnie do poziomu poniżej 130 mld euro i 10 proc. ogółu zobowiązań podatkowych z tytułu VAT w 2018 r.

PAP SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze