Informacje

Henryk Baranowski / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
Henryk Baranowski / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

1,8 mld zł zysku PGE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 września 2019, 21:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym półroczu wyniósł 4,4 mld zł i był o 19 proc. wyższy niż rok temu. Największy wpływ na  wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł.

Największy udział w zysku EBITDA raportowanej Grupy PGE I półroczu 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 106 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 211 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył pierwsze półrocze wynikiem 772 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 473 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 310 mln zł.

Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł w I półroczu 1,7 mld zł, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale tego roku zysk netto wyniósł 1,1 mld zł, czyli o 223 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jesteśmy liderem polskiego sektora energetycznego i konsekwentnie utrzymujemy solidne wyniki finansowe. Z uwagi na pozytywny wpływ zdarzeń jednorazowych, odnotowaliśmy bardzo dobry wynik EBITDA, na poziomie wyższym o prawie 1/5 niż w roku ubiegłym, a gdyby porównać wyniki EBITDA kwartał do kwartału wzrost wynosi aż 68 proc. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Solidne są także nasze wyniki operacyjne, a korzystne warunki pogodowe w raportowanym okresie przełożyły się na wzrost produkcji ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, w tym na niemal 30 proc. wzrost wolumenu produkcji z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych to także wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 65 proc. – dodaje Henryk Baranowski.

Na wyniki operacyjne w I półroczu 2019 r. miało wpływ przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych, co związane było zwiększonym wolumenem produkcji z wiatru (+1,5 TWh) oraz zwiększonym wolumenem energii importowanej netto (+0,8 TWh), przy jednoczesnym utrzymaniu na tym samym poziomie krajowego zużycia energii.

W I półroczu 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej, z czego 17,06 TWh (o 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia i modernizacji Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 8,72 TWh, co oznacza spadek o 15 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 1 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2019 r. wyniósł 2,26 TWh. Na ten nieznaczny wzrost wpłynęły neutralne dla wyników warunki pogodowe związane z ciepłym pierwszym kwartałem i zimnym drugim kwartałem tego roku.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 28 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy (wzrost o 14 proc.) oraz w elektrowniach wodnych (wzrost o 8 proc.). Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 65 proc. wzrost produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym półroczu 18,13 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję lidera transformacji energetycznej inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV nawiązaliśmy już współpracę z wiodącymi właścicielami gruntów w Polsce, wśród których znajdują się m.in. Polskie Koleje Państwowe i KGHM Polska Miedź. Już teraz, spośród terenów własnych i partnerów, zidentyfikowaliśmy zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW – mówi Henryk Baranowski. - Stawiamy ponadto na niskoemisyjny gaz i rozwój elektromobilności, którą uznajemy za niezwykle perspektywiczną z punktu widzenia rozwijania nowych obszarów biznesu. Jednocześnie staramy się, by nasza infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych była w pełni przyjazna środowisku, dlatego na mocy przekazanych gwarancji pochodzenia stacje ładowania należące do Grupy PGE zasilane są wyłącznie z odnawialnych źródeł energii – dodaje Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w I półroczu 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 2,5 mld zł i były o 13 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W III kwartale zostanie sfinalizowana flagowa inwestycja Grupy w Elektrowni Opole. 31 maja 2019 r. do komercyjnej eksploatacji został przekazany blok nr 5, a blok nr 6, który przechodzi właśnie próbę 720 godz. nieprzerwanej pracy, przekazany zostanie do eksploatacji 30 września 2019 r. Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW, Elektrownia Opole wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ energia elektryczna z dwóch nowych bloków pozwoli na zaspokojenie potrzeb 4 mln gospodarstw domowych. Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie rozpoczynają się prace uruchomieniowe poszczególnych instalacji bloku. Na przełomie 2019 i 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 92 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2020 r.

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła już postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”. Zamówienia uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat. Rozstrzygnięcie przetargu spodziewane jest na przełomie 2019/2020 r. Pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem – uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r.

Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh. We wrześniu Grupa podpisała jeszcze dwa listy intencyjne zakładające wykorzystanie gruntów PKP Polskich Kolei Państwowych oraz KGHM Polska Miedź pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne.

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Grupa PGE zakończyła badanie due diligence i podmioty biorące udział w procesie złożyły wiążące oferty zakupu udziałów. Wybór partnera planowany jest do końca 2019 r. Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój offshore’u, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. Trwają już prace na budowie inwestycji o nazwie Klaster, na którą składają się trzy farmy wiatrowe (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh. Przewidziany okres eksploatacji farm to 25 lat, a  okres wsparcia dzięki wygranej aukcji OZE – 15 lat. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie (PnU) dla wszystkich farm planowane jest na koniec I kwartału 2020 r. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Spółka PGE Nowa Energia, odpowiedzialna za ten obszar w ramach Grupy PGE, jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada obecnie ponad 50 punktów, w 14 miastach w całej Polsce. Jednocześnie PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach.

PGE i jej spółki zależne PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia (TFI Energia), który utworzył Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje, czyli fundusz nastawiony na inwestowanie w odnawialne źródła energii i nowe biznesy. Docelowa wartość środków w funduszu to min. 1,5 mld zł w ciągu 36 miesięcy od daty rejestracji funduszu, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020. Fundusz będzie mógł zainwestować maksymalnie 20 proc. w jeden projekt. Zakładany horyzont inwestycyjny to minimum 5 lat, a krótszy okres inwestycyjny będzie możliwy jedynie w szczególnych przypadkach.

W celu poprawy jakości dostaw PGE Dystrybucja realizuje program kablowania sieci. Uruchomiony w lutym 2019 r. Program Kablowania pozwoli na osiągnięcie udziału linii kablowych na poziomie 30 proc. w 2030 r. wobec 25 proc., który zostałby osiągnięty bez uruchomienia programu. CAPEX netto na realizację projektu to 3,46 mld zł, przy czym nadwyżka pochodząca z Programu wynosi ok. 1,9 mld zł. Grupa PGE zamierza tym samym ograniczyć czas trwania i częstotliwość przerw w dostawach energii elektrycznej poprzez obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI oraz poprawić parametry jakościowe dostaw energii.

Oprac. MS

Powiązane tematy

Komentarze