Informacje

BGK zbiera na inwestycje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 października 2019, 09:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował kolejną w tym roku emisję obligacji na rynku krajowym – 4-letnie papiery o łącznej wartości 1,85 mld zł. Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie kluczowych obszarów działalności Banku. 17 października Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował drugą w tym roku emisję obligacji 4-letnich o łącznej wartości 1,85 mld zł.

Emisja obligacji jest bardzo ważnym źródłem finansowania działalności BGK jako państwowego banku rozwoju. Skala naszego zaangażowania w realizację programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski wciąż rośnie. Zakładamy, że będziemy obecni na rynkach z naszymi emisjami z jeszcze większą częstotliwością – mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK. W budowie książki popytu na obligacje BGK uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których największą grupę stanowiły fundusze inwestycyjne (40 proc. alokacji). Pozostałe grupy to fundusze emerytalne (22 proc.), inne instytucje finansowe (32 proc.) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (6 proc.). Druga w tym roku tak dobrze przyjęta emisja BGK w tej wysokości, przy zgłoszonym dużym popycie i szerokiej bazie inwestorów, to niewątpliwie ogromny sukces. Zarówno popyt jak i marża pokazują dwie istotne dla BGK rzeczy. Po pierwsze, nieustannie duże zainteresowanie inwestorów obligacjami emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Po drugie, zaufanie, jakim BGK cieszy się wśród tych inwestorów prowadząc z nimi aktywny dialog o przyjętej strategii obecności na rynkach finansowych - dodaje Piotr Karnkowski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w BGK za emisję. Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie kluczowych obszarów działalności banku. BGK jest państwowym bankiem rozwoju, który od 95 lat dba o gospodarczy i społeczny rozwój Polski i Polaków. Uplasowana emisja jest pierwszą emisją BGK przeprowadzaną w trybie jednoczesnej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia jej do Autoryzowanego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot. Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną).

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne - pierwsze z nich uruchomił w Brukseli. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

DS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze