Informacje

BGK / autor: mat. prasowe
BGK / autor: mat. prasowe

BGK uruchamia Program Inwestycji Strategicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 grudnia 2021, 18:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy w całym kraju mogą zacząć składać wnioski o wsparcie inwestycji. Pula środków do podziału ma być podobna jak w pierwszej edycji

Od wtorku 28 grudnia samorządy w całym kraju mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji. Nabór potrwa do 15 lutego 2022, pula środków do podziału ma być podobna jak w pierwszej edycji.

W drugiej, pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa równoległe nabory wniosków. W naborze zwykłym – tak jak w pierwszej edycji - wnioski mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą składać wnioski także w równoległym naborze przeznaczonym tylko dla nich.

Uruchamiamy kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych, który pomaga samorządom sfinansować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom. Ten program to możliwość realizacji konkretnych inwestycji, które wspierają zrównoważony rozwój, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK – polskiego banku rozwoju.

Nabór dla wszystkich samorządów

Wnioski można składać w 36 obszarach inwestycyjnych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

W drugiej edycji programu największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami.

Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych:

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch – wyższych limitach.

Nabór dla gmin popegeerowskich

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako samorządy popegeerowskie, mogą równolegle składać wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze.

Wnioski mogą dotyczyć inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST może złożyć dwa wnioski.

Dla gmin obowiązują limity:

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Dla powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych obowiązują limity:

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł

Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł

W naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98 proc., oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2 proc wkładu własnego w inwestycję.

Gminy, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mają szczególne potrzeby inwestycyjne i trudniej jest im sfinansować nawet mniejsze inwestycje. Dlatego w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiliśmy dla takich samorządów dodatkowy nabór, który pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK - polskiego banku rozwoju.

Zasady programu i mechanizm finansowania

Ten rządowy program wsparcia inwestycji samorządów realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. JST składają wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu naboru BGK przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji. Mechanizm finansowania jest taki sam w naborze dla wszystkich JST i dla gmin popegeerowskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze