Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Zawodowcy: Polska ich potrzebuje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 października 2019, 16:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 500 uczniów z 9 koszalińskich szkół zawodowych od stycznia korzystać będzie z przygotowanego przez miasto programu poprawy jakości kształcenia „Moją perspektywą - kwalifikacje!”. Projekt o wartości prawie 4,9 mln zł uzyskał unijne dofinansowanie.

Zgodnie z założeniami projektu „Moją perspektywą - kwalifikacje!” jego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. i potrwa do 30 września 2023 r. w dziewięciu szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto Koszalin. W tym czasie jakość kształcenia w 17 zawodach ma zostać podniesiona m.in. poprzez doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych form kształcenia dla uczniów, rozwijanie ich kompetencji kluczowych, doposażenie szkół oraz organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów u pracodawców.

W projekcie będzie uczestniczyło co najmniej 360 uczniów, by uzyskać kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz 157, by podnieść kompetencje kluczowe. Obejmie on również 25 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy zyskają nowe umiejętności. Dodatkowo jeden zdobędzie kwalifikacje doradcy zawodowego.

Koszt realizacji projektu to blisko 4,9 mln zł, z czego kwota dofinasowania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to nieco ponad 4,4 mln zł. Wkład własny miasta, który wnoszony będzie w latach 2021-2023, to ponad 489 tys. zł.

Dzięki projektowi powinna poprawić się jakość kształcenia w zawodach takich jak: technik handlowiec, technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor czy technik pojazdów samochodowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w połowie października ogłosił listę projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach RPO. Wśród nich znalazł się przygotowany przez miasto Koszalin. 24 października koszalińska rada miejska uchwałą zatwierdziła projekt do realizacji, co było warunkiem, by miasto mogło podpisać umowę o dofinansowanie z WUP.

Jak poinformował podczas obrad dyrektor wydziału edukacji magistratu Krzysztof Stobiecki, projekt „Moją perspektywą - kwalifikacje” będzie 55. realizowanym w Koszalinie przez placówki oświatowe w perspektywie finansowej 2014-2020. Ich łączna wartość przekroczy 52 mln zł.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze