Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Wielkie pieniądze na odrodzenie szkolnictwa zawodowego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 października 2017, 12:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 13,5 mln zł na finansowanie 13 projektów związanych ze wzmocnieniem szkolnictwa zawodowego w regionie przekaże Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze wykorzystane zostaną m.in. na dodatkowe staże i praktyki zawodowe oraz doposażenie placówek.

Pieniądze pochodzą z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach RPO, dotyczący poddziałania „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

O dofinansowanie mogły się ubiegać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak też m.in. szkoły zawodowe i placówki kształcenia ustawicznego, uczelnie, przedsiębiorcy czy instytucje społeczno- gospodarcze.

Na konkurs wpłynęło 28 wniosków, z których po ocenie formalnej i merytorycznej komisja oceny projektów rekomendowała do dofinansowania 13 z nich, na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,5 miliona złotych” - poinformowała rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) w Kielcach Iwona Sinkiewicz-Potaczała. Dodała, że wszystkie projekty otrzymają dofinasowanie z UE sięgające 95 proc. wartości planowanych inicjatyw.

Wybrane do wsparcia projekty dotyczą m.in. rozwoju dualnego kształcenia zawodowego - mocno wiążącego teorię z praktyką, organizacji staży i praktyk u pracodawców, organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów oraz doskonalenia umiejętności nauczycieli prowadzących praktyczną naukę zawodu. Dofinansowanie obejmuje również doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Największe dofinansowanie (4,5 mln zł) otrzymał projekt pn. „Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Kielcach”. Ponadto inicjatywy będą realizowane przez m.in.: Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu (dofinansowanie 775 tys. zł), Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach (dotacja 752 tys. zł) oraz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (dofinansowanie z RPO - 577 tys. zł).

Na tegoroczny konkurs przeznaczyliśmy ponad 19 mln zł, jednak z wniosków, które spełniły wymagania, ta kwota nie została wykorzystana w całości, dlatego reszta pieniędzy przechodzi na kolejne lata” - wyjaśniła w rozmowie z PAP dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.

Do tej pory w ramach poddziałania świętokrzyskiego RPO, związanego ze szkolnictwem zawodowym, zakontraktowano przedsięwzięcia na kwotę ponad 38 mln zł (nie licząc ostatniego konkursu). W kolejnych latach na ten cel z programu regionalnego ma być przeznaczonych jeszcze ok. 60 mln zł funduszy unijnych.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze