Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Czy budowlanka tonie w długach?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 grudnia 2019, 07:00

  • 1
  • Powiększ tekst

O 171,1 mln zł, do blisko 5 mld zł wzrosły w pierwszym półroczu br. zaległe zobowiązania firm budowlanych - wynika z raportu „Sytuacja branży budowlanej”. Pierwsze miejsce pod względem liczby dłużników i kwoty przeterminowanego zadłużenia zajmuje Mazowsze.

Jak dodano, problem z terminowym regulowaniem zobowiązań dotyczy 44 tys. 894 przedsiębiorstw budowlanych.

Branża wprawdzie wychodzi na finansową prostą, ale problem zaległych zobowiązań cały czas istnieje” - czytamy w raporcie „Sytuacja branży budowlanej. Poprawa kondycji sektora w warunkach umiarkowanego schłodzenia koniunktury” przygotowanego przez BIG InfoMonitor oraz BIK we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Nierzetelnych dłużników jest o 2 tys. 195 więcej niż na koniec 2018 r. „Choć znacząco przybyło niesolidnych firm, to jednoczesny wzrost liczby przedsiębiorstw działających w sektorze sprawił, że odsetek podmiotów z problemami w płatnościach obniżył się z 5,9 proc. do 5,8 proc.” - napisano.

Najwięcej niesolidnych płatników ma sektor specjalizujący się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (8,4 proc.). Drugi jest sektor odpowiedzialny za wznoszenie budynków (7,2 proc.). Najkorzystniej wypadają firmy zajmujące się robotami specjalistycznymi, które stanowią około dwóch trzecich wszystkich przedsiębiorstw na krajowym rynku budowlanym. Wśród nich odsetek nierzetelnych płatników stanowi 5,1 proc.

Pierwsze miejsce pod względem liczby dłużników i kwoty przeterminowanego zadłużenia zajmuje Mazowsze. Ponad 6,5 tys. firm z tego województwa jest zadłużonych na 1,04 mld zł. Ich średnia zaległość (157,9 tys. zł) jest niemal o połowę wyższa od średniego przeterminowanego zadłużenia firm budowlanych w Polsce, które wynosi 109,5 tys. zł.

Drugie pod względem sumy nieuregulowanych zobowiązań firm budowlanych jest woj. dolnośląskie - prawie 4,8 tys. niesolidnych dłużników nie zapłaciło na czas 577 mln zł, a średnie zadłużenie wyniosło 120,6 tys. zł. Na trzecim miejscu jest Wielkopolska z długami w wysokości 513 mln zł, które są udziałem niemal 4,4 tys. firm. Mimo spadku zaległości małopolskich firm o prawie 46 mln zł, województwo to pozostaje na czwartym miejscu pod względem przeterminowanych zobowiązań - 3,3 tys. przedsiębiorstw ma łącznie 418 mln zł długu.

W pierwszej połowie br. przeterminowane zadłużenie wzrosło o 171,1 mln zł (o 3,6 proc.), do 4,92 mld zł - wynika z przytoczonych w raporcie danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Zaległości firm prowadzonych przez osoby fizyczne oraz spółek cywilnych wzrosły o 98,6 mln zł (o 6,1 proc.), natomiast relatywnie większych spółek handlowych o 72,4 mln zł (o 2,3 proc.).

Jak tłumaczył, cytowany w raporcie, prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, liczba niesolidnych dłużników z branży budowlanej wypada stosunkowo korzystnie na tle pozostałych sektorów gospodarki. „To m.in. zasługa niższego w ostatnich 12 miesiącach przyrostu liczby podmiotów nieregulujących terminowo zobowiązań - o 3 tys. 981, czyli 9,7 proc., podczas gdy wcześniej zdarzały się okresy, w których roczna dynamika wzrostu liczby dłużników przekraczała 20 proc.” - wyjaśnił.

Jak ocenił prezes PZPB Jan Styliński, 2020 r. będzie ważny dla firm budowlanych, które koncentrują swoje działania lub planują rozwój w ramach kontraktów publicznych. „Z początkiem 2021 r. w życie wchodzi bowiem zupełnie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. W kolejnych miesiącach opracowane zostaną aż 23 nowe akty wykonawcze do PZP” - dodał.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z sektora budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze