Informacje

Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju  / autor: Ministerstwo Rozowju
Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju / autor: Ministerstwo Rozowju

Zamówienia publiczne zyskają wkrótce nową moc

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 11 grudnia 2019, 17:00

    Aktualizacja: 11 grudnia 2019, 17:11

  • 1
  • Powiększ tekst

Zamówienia publiczne mają szanse wpływać na unowocześnianie polskiej gospodarki. Obecnie generują one 8-9 proc. polskiego PKB, ale zdaniem ekspertów mogą zwiększyć ten udział. W tym celu jednak muszą być stworzone korzystniejsze warunki funkcjonowania prawa – efektywne zarówno dla podmiotów zamawiających jak i wykonawców tych zamówień.

Konferencja inaugurująca cykl spotkań na temat nowego Prawa zamówień publicznych, które wchodzi w życie w 2021 roku odbyła się dziś w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju.

Zamówienia publiczne to najogólniej część finansów publicznych związana z wydatkowaniem środków publicznych. Zamówienia obejmują wyłanienie wykonawców, zasady zawierania umów, a także poszczególne procedury przetargowe. Mogą dotyczyć zarówno wielkich projektów infrastrukturalnych jak i np. zakupu materiałów biurowych d instytucji.

Konferencja „Nowe Prawo zamówień publicznych – Poznaj przepisy już dzisiaj” miała przede wszystkim charakter informacyjny i skierowana była do uczestników rynku zamówień publicznych - zamawiających i wykonawców.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka.

Jak ważną częścią polskiej gospodarki jest sektor zamówień publicznych świadczy fakt, że generuje on 8-9 proc. polskiego PKB z potencją na wzrost w kolejnych latach – mówiła Jadwiga Emilewicz.

Zwróciła jednocześnie uwagę, jak bardzo niekonkurencyjny jest obecnie tryb, w jakim te środki trafiają na rynek.

Z roku na rok spada też liczba podmiotów, które stosują tryb zamówień publicznych, a  zwłaszcza pożądany byłby większy udział firm z sektora MŚP (małe i średnie firmy)

Jadwiga Emilewicz przypomniała, że zasadnicza zmiana, która ma się dokonać w polskiej gospodarce, to umożliwienie innowacyjnym technologiom, a także towarom i usługom znalezienie swojego miejsca na rynku.

Na pewno taka transfuzja poprzez system zamówień publicznych może być najlepsza i najbardziej efektywna - mówiła minister Emilewicz.

Podkreśliła też wagę jeszcze innego czynnika:

Dodatkowym wątkiem, który wiemy, że będzie znakiem zmiany gospodarczej nie tylko w Polsce ale i w Europie jest „zazielenienie gospodarki”.

W tym kontekście powstaje pytanie – jak sprawić, aby towary i usługi, które trafiają na rynek były jak najbardziej przyjazne dla środowiska.

Z takimi zadaniami także nowe postępowania w zamówieniach publicznych także powinny się zmierzyć.

To wyzwania i dlatego powstało nowe prawo zamówień publicznych – podkreśliła minister.

Tak duża zmiana wymaga dłuższego okresu vacatio legis. Dlatego zacznie ono obowiązywać dopiero dopiero od stycznia 2021. roku.

.Będzie więc dużo czasu, aby się tego nowego prawa nauczyć, aby wiedzę przekazać, a także aby niewtulenie dokonać jeszcze koniecznych zmian.

Ponad 600 artykułów na pewno wymaga dyskusji. Dlatego w ciągu roku będą trwały spotkania w całej Polsce, także w małych ośrodkach, aby o tym nowym prawie dyskutować i się z niego szkolić. W przyszłym roku odbędzie się też szereg specjalistycznych webinariów.

Urząd zamówień publicznych pracuje na jego pełną wersją portalu zakupowego, z którego będą mogły korzystać strony biorące udział w zamówieniach publicznych.

Chcemy aby wejściem w życie nowego prawa zbiegło się w czasie z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi.

To ma przede wszystkim prowadzić do ułatwienia prowadzenia procedur podmiotom gospodarczym.

Natomiast informacje na temat roli Prokuratorii Generalnej RP w kontekście zamówień publicznych przekazywał uczestnikom konferencji Mariusza Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej.

Zwrócił m.in. uwagę na rolę mediacji w rozwiązywaniu sporów, a nie tylko rozstrzygnięć sądowych.

W zeszłym roku wykorzystując polubowne metody rozwiązywania sporów w sektorze finansów publicznych zawarto 80 ugód w tym w ważnych sprawach infrastrukturalnych. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 1,5 mld.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze