Informacje

Rekordy na obligacjach / autor: Fratria
Rekordy na obligacjach / autor: Fratria

Obligacje skarbowe ulubioną inwestycją Polaków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 stycznia 2020, 12:20

  • 0
  • Powiększ tekst

W grudniu 2019 r. sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1646mln zł. W grudniu 2019 roku sprzedano obligacje:3-miesięczne –424,0mln zł,2-letnie (DOS1221)–319,3mln zł,3-letnie (TOZ1222)–16,6mln zł,4-letnie(COI1223)–683,1mln zł,10-letnie (EDO1229) –187,3mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe, nabywcy indywidualni przeznaczyli na  ich zakup kwotę 683,1mlnzł (42 proc. udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (26%)i 2-letnie (19 proc.). W  dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje10-letnie (11 proc.) oraz 3-letnie (1 proc.).

Na  zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę ponad 15,7mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do  wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są  dostępne w  ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w  dowolnym momencie.

W całym 2019 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 17,3mld zł-to rekordowy wynik zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2019r. wyniosła:3-miesięczne –4.908,3 mln zł,10-miesięczne obligacje premiowe –569,7 mln zł,2-letnie –3.688,1mln zł,3-letnie –177,1mln zł,4-letnie –6.160,5mln zł,10-letnie –1.696,8mln zł,Obligacje rodzinne –86,5mln zł.

Rok 2019 to  kolejne rekordy sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Popyt na  obligacje oszczędnościowe wyniósł 17,3 mld zł i był o 36  proc. wyższy w porównaniu do 2018 roku. Nabywcy indywidualni na zakup obligacji przeznaczyli średnio w miesiącu ponad 1,4 mld zł. Na przestrzeni ostatnich lat obligacje oszczędnościowe stają się coraz częściej wybieranym przez Polaków bezpiecznym instrumentem gromadzenia i  pomnażania oszczędności.Rosnąca popularność związana jest z szeregiem zalet obligacji skarbowych,w tym przede wszystkim pełne bezpieczeństwo, możliwość wycofania oszczędności – w  części lub w  całości –w  dowolnym momencie, jak również dostęp do oszczędności on-line. Bogata oferta obligacji oszczędnościowych pozwala w  elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do  indywidualnych potrzeb każdego nabywcy.

Największy wzrost sprzedaży w 2019 roku dotyczył obligacji 4-letnich, na  zakup których nabywcy przeznaczyli prawie 6,2mld zł (36 proc. udział w strukturze sprzedaży)–to wynik o blisko 85 proc. wyższy w porównaniu do  roku 2018. Oprocentowanie obligacji 4-letniach, podobnie jak 10-letnich, powiązane jest z  inflacją powiększoną o  dodatkową marżę.

Chętnie wybierane również były obligacje 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres. Na  ich zakup klienci przeznaczyli ponad 4,9 mld zł (28 proc. udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (21 proc. udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie doobligacji3-miesięcznychmają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu. W ubiegłym roku, w czerwcu, oferta została jednorazowo rozszerzona obligacje premiowe. To produkt oszczędnościowy, który gwarantuje zysk w postaci odsetek oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000zł, a nawet 10.000 zł. Oszczędzający przeznaczyli na zakup obligacji premiowych 569,7mln zł, co oznacza, że do rozlosowania 19 marca 2020r.będzie pula 62.216 premii o  łącznej wartości 2,24 mln zł – komentuje Piotr Nowak,podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czytaj też:Obligacje: zobacz co sięzmieni

opr. DS

Powiązane tematy

Komentarze