Informacje

Polacy są pozytywnie nastawieni do UE  / autor: Pixabay
Polacy są pozytywnie nastawieni do UE / autor: Pixabay

Polacy lubią i ufają UE, ale na pewno nie chcą euro

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lutego 2020, 12:30

  • 1
  • Powiększ tekst

- Polacy nadal pozytywnie postrzegają Unię Europejska, czują się jej obywatelami, jednak niezmiennie z nieufnością podchodzą do wspólnej waluty euro - wynika z najnowszego badania Eurobarometr Komisji Europejskiej.

Połowa badanych postrzega Unię Europejską pozytywnie, a prawie połowa jej ufa. Zdaniem Polaków główne problemy Unii to obecnie imigracja oraz zmiany klimatyczne. Ponad połowa ankietowanych uważa, że interesy Polski są dobrze uwzględniane w UE. Zdecydowaną większość Polaków charakteryzuje silna tożsamość europejska - 81 proc. czuje się obywatelem UE, a 71 proc. czuje się związanymi ze wspólnotą. Jednocześnie 42 proc. przyznaje, że w razie potrzeby w przyszłości Polacy poradziliby sobie będąc poza UE.

Czytaj też: Ciasne jak polskie mieszkanie

Większość Polaków ocenia polską gospodarkę pozytywnie. Nie zmieniają się jednak kwestie, które Polaków niepokoją - wzrost cen i kosztów utrzymania oraz służba zdrowia.

Jak informuje KE, 64 proc. Polaków jest zadowolonych ze stanu polskiej gospodarki. Oceniają stan ekonomiczny kraju zdecydowanie lepiej, niż wynosi średnia europejska (47 proc. pozytywnych ocen). Od 2015 roku nieznacznie wzrosło zaufanie do polskiego rządu, które obecnie sięga 34 proc. Niewiele zmieniło się w kwestiach, które od dłuższego czasu najbardziej niepokoją Polaków, szczególnie w przypadku wzrostu cen i kosztów utrzymania. Pogłębia się przekonanie, że to obecnie jeden z największych problemów w Polsce.

Opinie Polaków dotyczące wspólnej waluty utrzymują się na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat (pomiędzy rokiem 2013 a dniem dzisiejszym poparcie dla Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej wahało się między 33 a 40 proc.). Większość Polaków sądzi, że należy podjąć wspólne europejskie inicjatywy, takie jak zewnętrzne wzmocnienie granic UE (77 proc.) a także przyjąć wspólny system azylowy (53 proc.).

W dniach 14-29 listopada 2019 roku firma Kantar Polska zrealizowała na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1008 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej (w okresie przeprowadzania badania Wielka Brytania była jeszcze częścią Wspólnoty) oraz w krajach kandydujących: Turcji, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

Czytaj też:Cios w sektor usług w USA wyzwaniem dla bankierów centralnych

PAP (z Brukseli Łukasz Osiński)/gr

Powiązane tematy

Komentarze