Informacje

Dotychczasowi ministrowie - członkowie Rady Ministrów Michał Woś (L) i Konrad Szymański (P), premier Mateusz Morawiecki (2P) oraz prezydent Andrzej Duda (2L) podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 5 bm / autor: PAP/Paweł Supernak
Dotychczasowi ministrowie - członkowie Rady Ministrów Michał Woś (L) i Konrad Szymański (P), premier Mateusz Morawiecki (2P) oraz prezydent Andrzej Duda (2L) podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 5 bm / autor: PAP/Paweł Supernak

PERSONALIA

K. Szymański ministrem ds. UE, M. Woś ds. środowiska

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 marca 2020, 10:41

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda odwołał Konrada Szymańskiego z urzędu członka Rady Ministrów i jednocześnie powołał go na urząd ministra ds. UE. Ponadto Michał Woś został odwołany z urzędu członka Rady Ministrów i jednocześnie powołany na urząd ministra środowiska.

Zmiany zostały dokonane na wniosek prezesa Rady Ministrów.

Powstaje specjalny urząd ministra ds. UE - to pokazanie, jak ważne są sprawy europejskie dla Rady Ministrów - powiedział Duda podczas uroczystości.

W lutym br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji, która zakłada dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym.

Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wyodrębnia dwa nowe działy administracji rządowej: klimat i aktywa państwowe.

Jak wówczas informowano, wyodrębnienie działu „klimat” ma stanowić „odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju”.

Natomiast wyodrębnienie działu aktywa państwowe ma zapewnić racjonalne i efektywne wykorzystanie mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa”.

Konsekwencją wyodrębnienia działu „klimat” jest dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami „energia” i „środowisko” oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje zakres spraw objętych kompetencją ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie, przenosząc z tego działu do działu „sprawy zagraniczne” problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

ISBN/gr

Powiązane tematy

Komentarze