Informacje

KNF / autor: Fratria
KNF / autor: Fratria

KNF odmraża postępowania administracyjne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 maja 2020, 16:30

    Aktualizacja: 19 maja 2020, 16:58

  • 0
  • Powiększ tekst

- Od 24 maja 2020 r. zaczynają swój bieg postępowania prowadzone przez KNF, łącznie z tymi zamrożonymi - podał we wtorek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie.

Jak poinformowała Komisja, postępowania są odmrażane w związku z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wedle KNF po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli od 24 maja 2020 r. możliwe jest kontynuowanie lub wszczynanie postępowań.

W związku z tym 24 maja 2020 r. zaczynają swój bieg: terminy przewidziane dla uczestników postępowań administracyjnych, zwłaszcza terminy na skorzystanie z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, czy też skargi do sądu administracyjnego, oraz terminy, które rozpoczęły swój bieg wcześniej, lecz zostały zawieszone.

W komunikacie Komisja podała, że w sytuacji, gdy koniec terminu przypadnie na 24 maja 2020 r. (niedziela), termin ten upłynie następnego dnia, tj. 25 maja 2020 r. (poniedziałek), zgodnie z art. 57 ő 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zmiany te są wynikiem uchylenia przepisów art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” - napisano.

KNF zaznaczyła, że zmiany wprowadzone przez ustawodawcę obejmują swym zakresem jedynie terminy adresowane do uczestników postępowań administracyjnych.

Nadal obowiązuje art. 31za ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw” - poinformowała Komisja.

Jednocześnie zgodnie z art. 31za ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. w sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz egzekwowania należności z tytułu administracyjnej kary pieniężnej (art. 189g ő 1 i 3 k.p.a.) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” - dodano.

Czytaj także: Prezydent: Przyszedł moment, gdy biznes potrzebował wsparcia od państwa

Czytaj także: Dealerzy ciężarówek DAF złapani na zmowie cenowej

(PAP)/gr

Powiązane tematy

Komentarze