Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Nowe zasady działania branży e-papierosowej już za 14 dni

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 sierpnia 2016, 10:33

  • 6
  • Powiększ tekst

W dniu 24 sierpnia w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy zmieniającej zasady prowadzenia działalności przez producentów, importerów i dystrybutorów papierosów elektronicznych wejdą w życie już 8 września br.

  • Nowa ustawa zawiera szereg przepisów, które podnoszą poziom bezpieczeństwa produktów i chronią nieletnich przed tą formą używki nikotynowej. To powinno przyczynić się do wzrostu zaufania konsumentów do kategorii i standaryzacji procesu produkcyjnego. Z drugiej strony jednak ta sama ustawa wprowadza restrykcyjne ograniczenia w zakresie dystrybucji, reklamy i promocji, zrównując papierosy elektroniczne z wyrobami tytoniowymi. Takie podejście to rezygnacja z ogromnego potencjału redukcji szkód wywoływanych u palaczy przez dym tytoniowy, jakimi mogą być papierosy elektroniczne. Branżę czeka więc rewolucja. Jak wielka? Rynkowe i ekonomiczne konsekwencje regulacji dotyczących papierosów elektronicznych będzie można ocenić dopiero w połowie przyszłego roku - mówi Jerzy Jurczyński, public affairs największej europejskiej sieci sprzedaży e-papierosów eSmoking World.

W roku 2014 uchwalona została nowa europejska dyrektywa tytoniowa (TPD), która papierosy elektroniczne trwale związała z rynkiem wyrobów tytoniowych. Produkty tego typu zostały zdefiniowane w prawodawstwie europejskim jako wyroby „powiązane z wyrobami tytoniowymi” i co za tym idzie zostały objęte szeregiem restrykcyjnych przepisów, jakie dotychczas dotyczyły wyłącznie wyrobów tytoniowych. W Polsce przepisy dyrektywy tytoniowej wraz z dodatkowymi restrykcjami wprowadzonymi przez polskiego ustawodawcę wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem nikotynowym do ich uzupełniania osobom poniżej 18-go roku życia. Od dnia wejścia w życie ustawy będzie obowiązywał również bezwzględny zakaz reklamy i promocji oraz sprzedaży na odległość (w tym internetowej) papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów. Zgodnie z tym zakazem nielegalna będzie również sprzedaż dokonywana przez zagraniczne sklepy internetowe z e-papierosami, których klientami będą klienci z Polski. Wszystkie produkty wprowadzane do obrotu będą musiały być zgłoszone w specjalnym europejskim rejestrze, który w Polsce będzie prowadzić Biuro ds. Substancji Chemicznych. Aby dokonać takiego zgłoszenia producent lub importer będzie musiał podać szereg szczegółowych danych, które można uzyskać tylko poprzez szczegółowe badania chemiczne i toksykologiczne produktów. Płyny do e-papierosów będą dostępne tylko w opakowaniach o max. pojemności 10 ml zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci (zgodnie z normami PN) i wyposażone w system napełniania zbiornika w e-papierosie zgodny z europejskimi normami technicznymi, jakie zostały opublikowane przez Komisję Europejską. Już za 14 dni wszyscy dystrybutorzy e-papierosów będą musieli posiadać system gromadzenia i przetwarzania danych o wszystkich przypadkach podejrzewanego niepożądanego działania produktu, które będą zobowiązani przekazywać organom państwowym. Wszyscy dystrybutorzy e-papierosów będą zobowiązani przekazywać organom administracji państwowej szczegółowe dane na temat sprzedaży produktów. Za złamanie większości nowych ograniczeń lub zaniechanie obowiązków przedsiębiorcom grozić będzie kara do 200 tys. złotych lub kara pozbawienia wolności.

Zgodnie z nowymi przepisami używanie papierosów elektronicznych będzie ograniczone w miejscach publicznych w takim samym zakresie, jak palenie papierosów tradycyjnych. Zakaz ten dotyczy palenia papierosów elektronicznych zawierających nikotynę.

Dziennik ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1331

Powiązane tematy

Komentarze