Informacje

BGK / autor: BGK
BGK / autor: BGK

12,3 mld zł na walkę ze skutkami pandemii koronawirusem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lipca 2020, 17:20

  • 0
  • Powiększ tekst

BGK sprzedał kolejne obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Była to druga sprzedaż w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski. Do tej pory BGK pozyskał na rzecz Funduszu kwotę 55 mld zł

W środowym przetargu BGK zaoferował dwie serie obligacji: oferowaną od czerwca serię o zapadalności 10 lat oraz nową serię o zapadalności 5 lat. Obligacje były oferowane identycznym trybem jak obligacje skarbowe. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski i udział w nim mogli wziąć wszyscy Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych.

Na dzisiejszym przetargu sprzedaliśmy obligacje o wartości nominalnej 12,3 mld zł, przy łącznym popycie 13,6 mld zł. Szczególnie dużym zainteresowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, cieszyła się seria 5-letnia, której wartość sprzedaży wyniosła aż 9,9 mld zł. Łączna kwota pozyskana do tej pory przez BGK na potrzeby Funduszu wynosi 55 mld zł. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w lipcu zorganizowane zostaną jeszcze dwa przetargi. Na najbliższym, za dwa tygodnie, 15 lipca, zaoferujemy te same dwie serie obligacji – mówi Robert Zima, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK.

Przetargi organizowane przez NBP są standardowym trybem plasowania obligacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nadal będzie jednak możliwość zorganizowania sprzedaży w trybie pozaprzetargowym. Środki zebrane w Funduszu są przeznaczane na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Powiązane tematy

Komentarze