Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Stan gospodarki: Co mówią nam dane GUS?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 lipca 2020, 11:14

  • 0
  • Powiększ tekst

W lipcu koniunktura oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem w większości prezentowanych obszarów gospodarki - podał Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż w czerwcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki” - napisano.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 10,5, czyli wyższym niż w czerwcu (minus 19,9). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież, metale oraz pozostały sprzęt transportowy, natomiast najbardziej korzystnie – producenci mebli, papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

BUDOWNICTWO

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 16,7, czyli wyższym niż w czerwcu (minus 25,9).

HANDEL HURTOWY

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,3 i jest mniej negatywny niż w czerwcu (minus 16,5).

HANDEL DETALICZNY

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 12,2, czyli wyższym niż w czerwcu (minus 25,1).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 14,3, czyli wyższym niż w czerwcu (minus 20,4).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 22,7 wobec minus 34,0 w czerwcu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 32,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 12,2).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie dodatnim (plus 3,1) wobec ujemnego przed miesiącem (minus 4,3). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają jednostki zajmujące się produkcją filmów, nagrań video, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych (minus 20,5), natomiast najkorzystniej oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (plus 17,4).

FINANSE i UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w lipcu na poziomie minus 1,3 – wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 7,9). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 2,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 5,1).

Pandemiczne zagrożenie dla gospodarki nadal duże

W lipcu 2020 r., według 52,5 proc. respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce; jest to spadek o 8,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca - podał w środę GUS.

Spośród osób pracujących (61,8 proc. respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 6,5 proc. respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 20,0 proc. oraz 31,4 proc. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wynosi 40,6 proc.

W przypadku 14,7 proc. respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 45,3 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 27,8 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 12,2 proc. respondentów.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze